Επίτιμοι Διδάκτορες στο ΟΠΑ από το 1990 μέχρι σήμερα

Οι Επίτιμοι Διδάκτορες στο ΟΠΑ από το 1990 μέχρι σήμερα είναι οι ακόλουθοι:

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ ΤΜΗΜΑ
7/6/1991 Prof. Amartya Sen
Βραβείο Νόμπελ στα Οικονομικά
Harvard University (USA) Ανδρέα Κιντή Όλων των Τμημάτων
του ΟΠΑ
Prof. Anthony Atkinson London School of Economics (UK) Ανδρέα Κιντή
Edmond Malinvaud College de France (FRANCE) Ανδρέα Κιντή
27/7/1991 James E. Meade
Βραβείο Νόμπελ στα Οικονομικά
Cambridge University (UK) Ανδρέα Κιντή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
1/6/1992 Prof. James Tobin
Βραβείο Νόμπελ στα Οικονομικά
Yale University (USA) Γεώργιος Χρήστου Οικονομικής Επιστήμης
14/10/1993 Boris Vladimirovich Gnedenko Lomonosov Moscow State University (RUSSIA) Γεώργιος Χρήστου Στατιστικής
21/3/1994 Prof. Robert Lucas
Βραβείο Νόμπελ στα Οικονομικά
University of Chicago (USA) Γεώργιος Χρήστου Οικονομικής Επιστήμης
14/3/1995 Prof. Philip Kotler Northwestern University, Kellogg School of Management (USA) Ανδρέας Κιντής Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
7/11/1997 Prof. Leslie Kish University of Michigan (USA) Ανδρέα Κιντής Στατιστικής
28/9/1998 Prof. Benoit Mandelbrot Yale University (USA) Ανδρέα Κιντής Πληροφορικής
25/11/1998 Sir David Cox Oxford University (UK) Ανδρέα Κιντής Στατιστικής
23/5/1999 Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος   Ανδρέα Κιντής Όλων των Τμημάτων του ΟΠΑ
7/12/1999 Prof. C. Radhakrishna Rao University of Pennsylvania State (USA) Ανδρέα Κιντής Στατιστικής
23/5/2001 Prof. Edsger Dijkstra Texas University Ανδρέας Κιντής Πληροφορικής
24/9/2001 Prof. Donald Knuth Stanford University (USA) Γεώργιος Βενιέρης Πληροφορικής
19/10/2001 Prof. Ronald Jones Rochester University (USA) Γεώργιος Βενιέρης Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
14/5/2002 Prof. William Beaver Graduate School of Business-Stanford University (USA) Γεώργιος Βενιέρης Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
16/10/2002 Prof. Geert Hofstede Tilburg University (Netherlands) Γεώργιος Βενιέρης Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
29/9/2003 Prof. Robert Merton
Βραβείο Νόμπελ
Harvard Business School, Harvard University (USA) Γεώργιος Βενιέρης Πληροφορικής
8/10/2004 Prof. Benson Shapiro Harvard Business School, Harvard University (USA) Γεώργιος Βενιέρης Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
17/5/2005 Καθ. Ιωάννης Καρατζάς Columbia University (USA) Γεώργιος Βενιέρης Στατιστικής
26/9/2005 Sir Roger Penrose Oxford University (UK) Γεώργιος Βενιέρης Πληροφορικής
16/10/2006 Prof. Amadeo R. Odoni Massachusetts Institute of Technology (MIT) Γεώργιος Βενιέρης Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
24/9/2007 Prof. Charles-Antony-Richard Hoare (Tony Hoare) Oxford University Computing Laboratory, Oxford (UK) Γρηγόρης Πραστάκος Πληροφορικής
14/9/2009 Prof. Persi Diaconis Stanford University (USA) Γρηγόρης Πραστάκος Στατιστικής
4/6/2010 Prof. Joseph Sifakis Διευθυντής Ερευνών στο CNRS Γαλλίας Γρηγόρης Πραστάκος Πληροφορική
8/4/2011 Prof.Christopher Pissarides
Βραβείο Νόμπελ στα Οικονομικά
London School of Economics Γρηγόρης Πραστάκος Οικονομικής Επιστήμης
1/6/2011 Prof. John Geanakoplos Yale University Γρηγόρης Πραστάκος Οικονομικής Επιστήμης
5/4/2012 Prof. Jean Tirole Toulouse School of Economics Κων. Γάτσιος Οικονομικής Επιστήμης
7/3/2013 Prof. Denise Rousseau Carnegie Mellon University (USA) Κων. Γάτσιος Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας