Ιστορική Αναδρομή

Ίδρυση και εξέλιξη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Hermes statueΗ ίδρυση του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών προέκυψε ως ιστορική αναγκαιότητα των συντελούμενων στη χώρα οικονομικών, τεχνολογικών και κοινωνικών αλλαγών στο τέλος του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ού. Από την ίδρυσή του μέχρι και τις μέρες μας, η πορεία του Οικονομικού Πανεπιστήμιου χαρακτηρίζεται από μία διαρκή προσπάθεια παρακολούθησης των πολύπλευρων εξελίξεων της ελληνικής και διεθνούς κοινωνίας. Η προσαρμοστικότητα και ο δυναμισμός που αυτό επέδειξε, βοήθησαν, ώστε να εξελιχθεί από μία Σχολή Κλασσικών και Εμπορικών Σπουδών σε ένα σύγχρονο και δυναμικό Πανεπιστημιακό Ίδρυμα οικονομικο-τεχνικού χαρακτήρα, το οποίο δεν περιορίζεται στην ανάπτυξη των Κλασικών Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών, αλλά επεκτείνεται και στις σύγχρονες επιστήμες των Αποφάσεων και της Πληροφορικής, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενσωμάτωση των ποσοτικών μεθόδων και των νέων τεχνολογιών.

Πρώτες προσπάθειες δημιουργίας οικονομικών σπουδών στην Ελλάδα

Ωστόσο, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν ήταν η πρώτη Σχολή Οικονομικών Επιστημών στην Ελλάδα. Το 1894 ιδρύθηκε από τον Όθωνα Ρουσόπουλο η "Εμπορική και Βιομηχανική Ακαδημία", η οποία λειτούργησε μέχρι το 1919. Στο μεταξύ, από το 1903, ο μεγάλος εθνικός ευεργέτης Γρηγόριος Μαρασλής δώρισε το ποσό των 250.000 χρυσών δραχμών με σκοπό την ίδρυση στην Αθήνα της "Εμπορικής Ακαδημίας αναλόγου προς τας εν τη αλλοδαπή λειτουργούσας Εμπορικάς Ακαδημίας".


Σύντομη ιστορική ανασκόπηση της πορείας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Με στόχο την καλύτερη και πληρέστερη ενημέρωση του αναγνώστη, η ιστορία του Πανεπιστημίου θα μπορούσε να διακριθεί σε τέσσερις περιόδους: α) από το 1919 έως το 1950, β) από 1950 έως το 1970, γ) από το 1970 έως το 1990 και δ) από το 1990 έως σήμερα.

Η περίοδος 1919-1950

Οι σημαντικότεροι σταθμοί αυτής της περιόδου είναι οι εξής:

1919: Ο Ελευθέριος Βενιζέλος καλεί στην Ελλάδα τον καθηγητή του Πανεπιστημίου της Λωζάνης Γεώργιο Παγιάρ με αποστολή τη σύσταση Οργανισμού για την ίδρυση και λειτουργία Ανώτατης Εμπορικής Σχολής, κατά το πρότυπο της αντίστοιχης Σχολής του Πανεπιστημίου της Λωζάνης.

1920: Με βάση την πρόταση Παγιάρ δημοσιεύεται ο νόμος 2191/18-6-1920 με τον οποίο ιδρύεται η "Ανωτάτη Σχολή Εμπορικών Επιστημών", η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι από την πρώτη στιγμή της ίδρυσής της, η Σχολή αποτελεί Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα. Κατά την ίδρυσή της, η τότε Ανώτατη Σχολή Εμπορικών Σπουδών εγκαταστάθηκε προσωρινά στο κτήριο στο οποίο στεγαζόταν η Εμπορική και Βιομηχανική Ακαδημία Ρουσόπουλου, στην Πλατεία Κάνιγγος.

1922: Τα έργα για την κατασκευή κτηρίου, όπου θα στεγάζεται η Σχολή ολοκληρώνονται. Το νέο κτήριο βρίσκεται στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, όπου βρίσκεται σήμερα το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Όμως η αποπεράτωση των έργων συμπίπτει με τη μεγάλη για τη χώρα εθνική συμφορά, τη Μικρασιατική Καταστροφή και το κτήριο χρησιμοποιείται ως νοσοκομείο προσφύγων.

1926: Οι εξελίξεις στην κοινωνία και την επιστήμη, καθώς και οι ανάγκες της οικονομίας οδηγούν στον επαναπροσανατολισμό του περιεχομένου των σπουδών. Έτσι, η Ανωτάτη Σχολή Εμπορικών Σπουδών μετονομάζεται σε Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών, η γνωστή στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ΑΣΟΕΕ, με στόχο την κάλυψη των νέων αναγκών. Η αλλαγή αυτή γίνεται με το ΝΔ της 5/17 Μαΐου του 1926 ΦΕΚ 156, τεύχος Α'.

1928: Η Σχολή με το Διάταγμα της 12/12/1928 οργανώνει τα εξής παραρτήματα:

 • Bιβλιοθήκη
 • Πρακτικό Γραφείο Λογιστικής και Τραπεζικής
 • Εμπορευματολογικό Εργαστήριο και Μουσείο
 • Γραφείο Οικονομικών Ερευνών
 • Γραφείο Συγκριτικού Δικαίου

1930: Παραχωρείται από το Κράτος έκταση στην οδό Πατησίων 76 με σκοπό την κατασκευή κτηρίου που να καλύπτει τις ανάγκες της Σχολής. Αυτή η έκταση δίδεται ως αντάλλαγμα για τη μη παραχώρηση του κτηρίου στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, όπου τελικά στεγάζεται το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.

1935: Με τον νόμο της 19/11/1935, ο οποίος συμπληρώνει τις διατάξεις που ισχύουν μέχρι τη στιγμή αυτή, η Σχολή αποκτά τις ακαδημαϊκές αρχές που έχει μέχρι και σήμερα το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Την ίδια χρονιά η Σχολή εγκαθίσταται στο κτήριο της οδού Πατησίων 76, το οποίο κατασκευάζεται με τα χρήματα της δωρεάς Μαρασλή. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες θεωρούν πολυτέλεια την ανέγερση ενός "τόσο μεγάλου κτηρίου" για τις ανάγκες μιας Σχολής που ο αριθμός των φοιτητών της δεν ξεπερνά τους 450, ενώ το κτήριο μπορεί να στεγάσει "μέχρι και 1000 φοιτητές".

1939: Σύμφωνα με ΑΝ 1622/1939 η Σχολή υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας. Την ίδια χρονιά με το ΝΔ 2007/1939, η ΑΣΟΕΕ αναγνωρίζεται ως ισότιμη με το Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) και τοποθετείται ιεραρχικά αμέσως μετά το ΕΜΠ, θέση την οποία εξακολουθεί να κατέχει μέχρι και σήμερα.

1942: Με το ΝΔ 954/1942 ολοκληρώνεται η ακαδημαϊκή αναγνώριση της Σχολής. Επίσης, με το ΝΔ 1894/1942 ιδρύονται η Υγειονομική Υπηρεσία και το Ταμείο Απόρων της Σχολής.

1943: Με το ΝΔ 2091/1943 ιδρύεται και οργανώνεται το Τμήμα Σωματικής Αγωγής.

Η περίοδος 1950-1970

1955: Η μεταπολεμική περίοδος είναι μία από τις δυσκολότερες εποχές για την κατεστραμμένη υποδομή της χώρας και τον πληθυσμό της. Υπό αυτές τις συνθήκες είναι εμφανής η ανάγκη για την επιλογή ενός κατάλληλου οικονομικού μοντέλου ανάπτυξης και τη συγκρότηση ενός συγκεκριμένου οικονομικού προγραμματισμού. Τα γεγονότα αυτά οδηγούν σε νέες αλλαγές στο Ίδρυμα, οι οποίες υλοποιούνται με την έκδοση του ΝΔ 3401/55. Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις, η φοίτηση στη Σχολή αυξάνεται από τα τρία στα τέσσερα έτη και στο τέταρτο έτος οι σπουδές χωρίζονται σε δύο κατευθύνσεις: στις Οικονομικές Επιστήμες και τις Εμπορικές Επιστήμες. Με αυτό τον τρόπο τίθενται οι βάσεις για τον διαχωρισμό των σπουδών σε δύο κύκλους στο πλαίσιο ενός ενιαίου πτυχίου. Επίσης, δημιουργούνται νέες τακτικές θέσεις και προστίθενται στο πρόγραμμα σπουδών νέα αυτοτελή μαθήματα.

1956: Το μέγαρο της οδού Πατησίων, όπως αρχικά διαμορφώθηκε, εξυπηρετεί τις ανάγκες της Σχολής μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1950, οπότε υπάρχει έντονη ανάγκη για νέους χώρους, κυρίως λόγω του μεγάλου αριθμού των φοιτητών, οι οποίοι ήδη πλησιάζουν τους 4000. Με σκοπό τη μελλοντική επέκταση των κτηριακών της εγκαταστάσεων, η Σχολή προβαίνει στην αγορά ακινήτων, γειτονικών στο αρχικό συγκρότημα. Παράλληλα, γίνονται ορισμένες προσθήκες στο κυρίως κτήριο με στόχο την απόκτηση χώρων για άμεση αξιοποίηση. Ιδιαίτερα κατά το ακαδημαϊκό έτος 1956-57 ολοκληρώνονται τα έργα επέκτασης, τα οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν μεγάλη Αίθουσα Τελετών και δύο αίθουσες διδασκαλίας 220 θέσεων εργασίας η κάθε μία.

1961: Οι αυξανόμενες ανάγκες για εξειδικευμένο προσωπικό έχουν ως αποτέλεσμα την ίδρυση, με το ΒΔ 505/3/8/1961, του "Ινστιτούτου Επιμορφώσεως εις την Διοικητικήν των Επιχειρήσεων". Σε αυτό γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι της ΑΣΟΕΕ και άλλων ΑΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής, με στόχο την εξειδίκευση ανώτατων στελεχών στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων. Τα μαθήματα διδάσκονται μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 1974-75, ενώ η υποβολή μελετών γίνεται δεκτή μέχρι τον Σεπτέμβριο του 1984.

Η περίοδος 1970-1990

1970: Στην τεράστια ανάπτυξη που γνωρίζει τόσο η Οικονομική όσο και η Διοικητική Επιστήμη, η ΑΣΟΕΕ απαντά με το ΝΔ 688/1970. Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις, ιδρύονται νέες τακτικές και έκτακτες αυτοτελείς έδρες, ενώ πραγματοποιείται μία ριζική αναδιάρθρωση στο Πρόγραμμα Σπουδών. Εξίσου σημαντική είναι και η μετονομασία του Εμπορικού Τμήματος σε Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων.

1973: Με το ΠΔ 359/1973 τίθενται στη Σχολή οι βάσεις για μεταπτυχιακές σπουδές κατά το αγγλοσαξονικό μοντέλο.

1978: Οργανώνονται για πρώτη φορά στη χώρα μεταπτυχιακές σπουδές από το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης που οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (διάρκειας δύο ετών) και Διδακτορικού Διπλώματος (διάρκειας, επίσης, δύο ετών).

1980: Πραγματοποιείται εκτεταμένη αναθεώρηση των Προγραμμάτων Σπουδών και με την ψήφιση των νέων Προγραμμάτων, ολοκληρώνεται ο διαχωρισμός των Οικονομικών Επιστημών από τις Διοικητικο-Εμπορικές επιστήμες, που άρχισε δειλά το 1955. Το Ίδρυμα ουσιαστικά μετασχηματίζεται σε δύο Σχολές. Παρ' όλ' αυτά, το πτυχίο που χορηγείται παραμένει ενιαίο έως το 1984.

1982: Με πρωτοβουλία της συζύγου του αείμνηστου Καθηγητή Γεωργίου Χαλκιοπούλου, ιδρύεται το Ίδρυμα Γεωργίου Χαλκιοπούλου.

1984: Σημαντικό σταθμό στην πορεία του Ιδρύματος αποτελεί η δημοσίευση του ΠΔ 313/1984, το οποίο εκδίδεται σε εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου - Πλαισίου 1268/1982. Με το διάταγμα αυτό, γίνεται διαχωρισμός σε τρία αυτοδύναμα Τμήματα: το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και το Τμήμα Στατιστικής και Πληροφορικής. Με την ίδρυση του Τμήματος Στατιστικής και Πληροφορικής διευρύνονται σημαντικά τα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτει το Ίδρυμα, το οποίο στην ουσία μετεξελίσσεται σε τρεις Σχολές.

1985: Ιδρύεται το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων.

1989: Η ΑΣΟΕΕ σύμφωνα με το ΠΔ 377/1989 μετονομάζεται σε Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το Πανεπιστήμιο περιλαμβάνει τα ακόλουθα έξι τμήματα:

 • Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
 • Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
 • Τμήμα Στατιστικής
 • Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
 • Τμήμα Διοικητικής των Επιχειρήσεων και Μάρκετινγκ

Εγκαθίσταται στον 3ο όροφο του κτηρίου της οδού Δεριγνύ 3-5, το νέο Υπολογιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου, το οποίο είναι ένα από τα πιο σύγχρονα Υπολογιστικά Κέντρα της χώρας.

1991: Αρχίζει η ανέγερση του κτηρίου της οδού Αντωνιάδου.

Με την ευκαιρία εορτασμού των 70 χρόνων του Πανεπιστημίου, πραγματοποιείται εκδήλωση σε συνεργασία με τον Ελληνο-Ελβετικό Σύνδεσμο και τη συμμετοχή του Πανεπιστημίου της Λωζάνης. Στη γιορτή αυτή τιμάται η μνήμη του Γεωργίου Παγιάρ, ο οποίος πριν από 71 χρόνια συνέταξε το σχέδιο νόμου, σύμφωνα με το οποίο ιδρύθηκε η ΑΣΟΕΕ.

1992: Λειτουργεί για πρώτη φορά το Γραφείο Απασχόλησης Φοιτητών και Σταδιοδρομίας Αποφοίτων, το οποίο στη συνέχεια μετονομάζεται σε Γραφείο Διασύνδεσης.

Το Τμήμα Διοικητικής των Επιχειρήσεων και Μάρκετινγκ μετονομάζεται σε Τμήμα Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ.

1993: Με τον Νόμο 2083/92 ανασυγκροτούνται τα δύο προϋπάρχοντα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και μαζί με άλλα τρία που ιδρύονται, αναδιοργανώνονται πάνω σε νέες βάσεις οι Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Πανεπιστήμιο. Τα Προγράμματα είναι τα εξής:

 • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης (ΦΕΚ 870/26-11-93, τευχ. Β΄)
 • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΦΕΚ 964/31-12-93, τευχ. Β΄)
 • Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ (ΦΕΚ 965/31-12-93, τευχ. Β΄)
 • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής (ΦΕΚ 964/31-12-93 τευχ. Β΄)
 • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Στατιστικής (ΦΕΚ 526/ 6-7-94, τευχ. Β΄)

1994: Εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου η λειτουργία των ακόλουθων εργαστηρίων:

 • Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης και Συστημάτων Στήριξης Αποφάσεων Οικονομικών Πληροφορικής και Θεωρίας Συστημάτων (Απόφαση Συγκλήτου συνεδρ. της 23-6-1994)
 • Εργαστηρίο Πληροφοριακών Συστημάτων και Βάσεων Δεδομένων (Απόφαση Συγκλήτου συνεδρ. της 23-6-1994)
 • Εργαστήριο Συστημάτων Υπολογιστών και Επικοινωνιών CCSLab (Απόφαση Συγκλήτου συνεδρ. της 23-6-1994)

1995: Γίνονται τα εγκαίνια λειτουργίας του νέου κτηρίου της οδού Αντωνιάδου και τα εγκαίνια του Κέντρου Μεταπτυχιακών Σπουδών, το οποίο περιλαμβάνει αίθουσες διδασκαλίας και εργαστήριο Η/Υ.

Ιδρύεται το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο με την επωνυμία "Ινστιτούτο Στατιστικής, Τεκμηρίωσης, Ανάλυσης και Έρευνας" του Τμήματος Στατιστικής (ΦΕΚ 246/24-11-95). Επίσης, εγκρίνονται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Πληροφορικής του Τμήματος Πληροφορικής και το Ινστιτούτο Επιχειρησιακής Έρευνας, Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Τμήματος Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ.

Θεσπίζεται το Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ ΟΠΑ).

Εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου η λειτουργία των ακόλουθων εργαστηρίων:

 • Εργαστήριο Πολυμέσων Επικοινωνίας (Απόφαση Συγκλήτου συνεδρ. της 11-5-95)
 • Εργαστήριο Τεχνολογιών Εκπαίδευσης από Απόσταση, Ιδεατής Πραγματικότητας και Πολυμέσων (Απόφαση Συγκλήτου συνεδρ. της 11-5-95)

1996: Με την ευκαιρία εορτασμού των 75 χρόνων από την ίδρυση του Πανεπιστημίου, πραγματοποιείται τελετή με την παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Στεφανόπουλου.

Το Πανεπιστήμιο δημιουργεί ένα ενοποιημένο, από άποψη καλωδιακής υποδομής, δίκτυο φωνής και δεδομένων. Για την υποστήριξη των παρεχομένων υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση των χρηστών, συγκροτείται το Κέντρο Ελέγχου Δικτύων.

Ιδρύονται, στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου, τα εξής Εργαστήρια:

 • Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων και Βάσεων Δεδομένων (ΦΕΚ Α8/18-1-1996)
 • Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης και Συστημάτων Στήριξης Αποφάσεων (ΦΕΚ Α8/18-1-1996)
 • Εργαστήριο Συστημάτων Υπολογιστών και Επικοινωνιών CCSLab (ΦΕΚ Α8/18-1-1996)

Η "Εταιρεία Αξιοποιήσεως και Διαχειρίσεως της Περιουσίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών" -που ιδρύθηκε το 1993 με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου- ενεργοποιείται και εκλέγεται το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο.

Λειτουργεί για πρώτη φορά το Γραφείο Διαμεσολάβησης με σκοπό να γεφυρώσει την απόσταση της εξειδικευμένης έρευνας από την παραγωγή.

Δημιουργείται το Ίδρυμα Ευρωπαϊκών Σπουδών "Ελευθέριος Βενιζέλος". Σκοπός του Ιδρύματος είναι η προαγωγή της εκπαίδευσης, της έρευνας και της ενημέρωσης επί ευρωπαϊκών θεμάτων, ιδίως εκείνων που αφορούν στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση σε συνδυασμό με την ανάληψη πρωτοβουλιών και ενεργειών, που προωθούν τη θέση της Ελλάδας στο πλαίσιο των διμερών, ευρωπαϊκών και διεθνών σχέσεων.

1998: Λειτουργούν για πρώτη φορά τα εξής Μεταπτυχιακά Προγράμματα:

 • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στο Μάρκετινγκ και την Επικοινωνία με νέες Τεχνολογίες, Πλήρους και Μερικής Φοίτησης
 • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Τραπεζική
 • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων για Στελέχη

Από το Ακαδημαϊκό έτος 1998-99 λειτουργούν για πρώτη φορά τα παρακάτω Διαπανεπιστημιακά Μεταπτυχιακά Προγράμματα:

 • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα Μαθηματικά της Αγοράς και της Βιομηχανίας, σε συνεργασία με το Μαθηματικό και Οικονομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών
 • ΜΒΑ στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων, σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Athens MBA)
 • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, σε συνεργασία με διάφορα Τμήματα του Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων και Πειραιά
 • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Βασική και Εφαρμοσμένη Γνωσιακή Επιστήμη, σε συνεργασία με το Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας & Θεωρίας της Επιστήμης, το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας και το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Ιδρύονται τα ακόλουθα εργαστήρια:

 • Εργαστήριο Πολυμέσων Επικοινωνίας (ΦΕΚ Α.174/24-7-98)
 • Εργαστήριο Τεχνολογιών Εκπαίδευσης από Απόσταση, Ιδεατής Πραγματικότητας και Πολυμέσων (ΦΕΚ Α’ 174/24-7-98)

Ιδρύεται στο Πανεπιστήμιο Εκτυπωτική Μονάδα, με κύριο σκοπό την κάλυψη των αναγκών των φοιτητών σε διδακτικά συγγράμματα.

Λειτουργεί στο Πανεπιστήμιο η Πανεπιστημιακή Πολιτιστική Έκφραση, στο πλαίσιο της οποίας δημιουργούνται Τμήματα Χορωδίας, Ορχήστρας Κλασικής και Μοντέρνας Μουσικής, Κλασικού Χορού και Παραδοσιακών Ελληνικών Χορών.

1999: Λειτουργεί για πρώτη φορά το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

Λειτουργεί για πρώτη φορά το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Επιστήμες των Αποφάσεων Πλήρους και Μερικής Φοίτησης.

Ιδρύεται το Κέντρο Πολιτιστικής Ενημέρωσης, Πληροφόρησης και Μελέτης, το οποίο υπάγεται στη Βιβλιοθήκη και συμπληρώνει τις υπηρεσίες της στο χώρο των επιστημών και του πολιτισμού.

Λειτουργεί για πρώτη φορά το Ηλεκτρονικό Κέντρο Τηλεκπαίδευσης, το οποίο μπορεί να πραγματοποιεί μια σειρά από πολύ χρήσιμες διαδικασίες τηλεκπαίδευσης.

1999-2000: Εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου η λειτουργία των ακόλουθων εργαστηρίων:

 • Εργαστήριο Οικονομετρίας (Απόφαση Συγκλήτου συνεδρ. της 21-10-99)
 • Εργαστήριο Οικονομικής Πολιτικής (Απόφαση Συγκλήτου συνεδρ. της 13-1-2000)
 • Εργαστήριο Παρακολούθησης και Ανάλυσης Ευρωπαϊκών Υποθέσεων (EUROLAB) . (Απόφαση Συγκλήτου συνεδρ. της 12-10-2000)
 • Εργαστήριο Διοίκησης Επιχειρήσεων (Απόφαση Συγκλήτου συνεδρ. της 21-10-99)
 • Εργαστήριο Επιχειρηματικής Πληροφορικής (Απόφαση Συγκλήτου συνεδρ. της 21-10-99)
 • Εργαστήριο Μάρκετινγκ (Απόφαση Συγκλήτου συνεδρ. της 13-1-2000)
 • Εργαστήριο Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών (Απόφαση Συγκλήτου συνεδρ. της 21-10-99)
 • Εργαστήριο Λογιστικών Εφαρμογών (Απόφαση Συγκλήτου συνεδρ. της 21-10-99)
 • Εργαστήριο Διοικητικής Επιστήμης (MSL) (Απόφαση Συγκλήτου συνεδρ. της 3-2-2000)
 • Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ELTRUN) (Απόφαση Συγκλήτου συνεδρ. της 3-2-2000).

2000: Ολοκληρώνεται η ανέγερση του Κέντρου Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΟΠΑ στις οδούς Ευελπίδων και Λευκάδος και τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου μεταφέρονται εκεί.

Λειτουργεί για πρώτη φορά το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και το Εργαστήριο Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΦΕΚ Β/Φ1.234/Β1.531/11.9.2000)

Στο πλαίσιο αφομοίωσης και ταχείας ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών στις λειτουργίες του, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο σε συνεργασία με το ΕΜΠ και το Πανεπιστήμιο Αθηνών υλοποιεί την πρώτη Εικονική Αίθουσα Διδασκαλίας.

Πραγματοποιούνται τα εγκαίνια του εστιατορίου των μελών του Διδακτικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου.

2001: Συντάσσεται και ψηφίζεται ο Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας του Πανεπιστημίου.

Ιδρύονται τα ακόλουθα εργαστήρια:

 • Εργαστήριο Οικονομετρίας (ΦΕΚ 25/12-2-2001, τ.Α’, π.δ. 27/2001)
 • Εργαστήριο Οικονομικής Πολιτικής (ΦΕΚ 25/12-2-2001, τ.Α’, π.δ. 27/2001)
 • Εργαστήριο Επιχειρηματικής Πληροφορικής (ΦΕΚ Α’250/22-10-2001)
 • Εργαστήριο Μάρκετινγκ (ΦΕΚ τ.Α 148/5-7-2001)
 • Εργαστήριο Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών (ΦΕΚ τ.Α 66/6-4-2001)
 • Εργαστήριο Λογιστικών Εφαρμογών (ΦΕΚ τ.Α 66/6-4-2001)
 • Εργαστήριο Διοικητικής Επιστήμης (MSL) (ΦΕΚ τ.Α’ 181/7-8-2001)
 • Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ELTRUN) (ΦΕΚ τ.Α’ 181/7-8-2001)

Λειτουργεί για πρώτη φορά Υπηρεσία Συμβούλου Ψυχικής Υγείας για τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας.

2002: Το Τμήμα Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ μετονομάζεται σε Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας.

Το Εργαστήριο Τεχνολογιών Εκπαίδευσης από Απόσταση, Ιδεατής Πραγματικότητας και Πολυμέσων μετονομάζεται σε Εργαστήριο Επεξεργασίας Πληροφοριών (απόφαση Γενικής Συνέλευσης Τμήματος Πληροφορικής 4-7-02, ΦΕΚ Β’346/26-3-2003)

2003: Λειτουργούν για πρώτη φορά τα εξής Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Ευρωπαϊκές Σπουδές για στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών
 • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Πλήρους και Μερικής Φοίτησης
 • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Επιστήμη των Υπολογιστών
 • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση των Υπηρεσιών, Πλήρους και Μερικής Φοίτησης

Λειτουργούν τα ακόλουθα εργαστήρια:

 • Εργαστήριο Παρακολούθησης και Ανάλυσης Ευρωπαϊκών Υποθέσεων (EUROLAB) (ΦΕΚ τ. Α’ 13/23-1-2003)
 • Εργαστήριο Ανάλυσης Φορολογικής Πολιτικής (Απόφαση Συγκλήτου συνεδρ. της 6-11-2003)
 • Εργαστήριο Εφαρμογών Πιθανοτήτων και Στατιστικής σε Πολύπλοκα Συστήματα: Οικονομίας, Ασφάλισης και Τεχνολογίας (Απόφαση Συγκλήτου συνεδρ. της 26-6-2003, ΦΕΚ τ. Β’ 2000/31-12-2003)
 • Εργαστήριο Στατιστικής Μεθοδολογίας και Ανάλυσης Δεδομένων (Απόφαση Συγκλήτου συνεδρ. της 26-6-2003, ΦΕΚ τ. Β’ 2000/31-12-2003)
 • Εργαστήριο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (Απόφαση Συγκλήτου συνεδρ. της 23-1-2003)
 • Εργαστήριο Ανάλυσης Αγορών και Καταναλωτικής Συμπεριφοράς (Απόφαση Συγκλήτου συνεδρ. της 23-1-2003)
 • Εργαστήριο Ανάπτυξης και Προώθησης Χρηματοοικονομικών Προϊόντων και Υπηρεσιών (Απόφαση Συγκλήτου συνεδρ. της 23-1-2003)
 • Εργαστήριο Βιομηχανικών Σχέσεων και Διαπραγματεύσεων (Απόφαση Συγκλήτου συνεδρ. της 23-1-2003)
 • Εργαστήριο Επιχειρησιακής Επικοινωνίας και Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων (Απόφαση Συγκλήτου συνεδρ. της 23-1-2003)
 • Εργαστήριο Συστημάτων Μεταφορών και Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Transportation Systems & Logistics - TRANSLOG) (Απόφαση Συγκλήτου συνεδρ. της 23-1-2003)
 • Εργαστήριο Ασυρμάτων Δικτύων και Πολυμεσικών Τηλεπικοινωνιών (Απόφαση Συγκλήτου συνεδρ. της 23-1-2003)
 • Εργαστήριο Πληροφοριακών Τεχνολογιών και Συστημάτων Διοίκησης ISTLab (Απόφαση Συγκλήτου συνεδρ. της 6-3-2003)
 • Εργαστήριο Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας (Απόφαση Συγκλήτου συνεδρ. της 6-11-2003)
 • Εργαστήριο Επιχειρησιακής Στρατηγικής (Απόφαση Συγκλήτου συνεδρ. της 6-11-2003)

Το Εργαστήριο Τεχνολογιών Εκπαίδευσης από Απόσταση, Ιδεατής Πραγματικότητας και Πολυμέσων (ΦΕΚ Α.174/24.7.98) μετονομάζεται σε Εργαστήριο Επεξεργασίας Πληροφοριών (ΦΕΚ 346/26-3-2003), και το Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης και Συστημάτων Στήριξης Αποφάσεων (ΦΕΚ 8/18-1-1996) μετονομάζεται σε Εργαστήριο Οικονομικών Πληροφορικής και Θεωρίας Συστημάτων (ΦΕΚ Β346/26-3-2003)

2004: Μισθώνεται κτήριο έκτασης 413τμ στη διεύθυνση Ύδρας και Σπετσών για να καλύψει το Πανεπιστήμιο τις αυξημένες κτηριακές του ανάγκες.

Λειτουργούν για πρώτη φορά τα εξής Μεταπτυχιακά Προγράμματα:

 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά με έμφαση στις Στρατηγικές Αποφάσεις, μερικής φοίτησης.
 • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική, πλήρους και μερικής φοίτησης.

2004-2006: Ενισχύεται η πολιτιστική δραστηριότητα της Φοιτητικής Λέσχης του Πανεπιστημίου με τη δημιουργία ομάδας Φωτογραφίας και ομάδας Μοντέρνων Χορών (2004), ομάδας Αυτοάμυνας (2005) και ομάδας Ρητορικού Λόγου και Επιχειρηματολογίας (2006).

2005: Μισθώνεται κτήριο έκτασης 350τμ στην οδό Ευελπίδων 29 για την κάλυψη κτηριακών αναγκών.

Στo πλαίσιo λειτουργίας της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών λειτουργεί για πρώτη φορά ο Εκδοτικός Οίκος του Πανεπιστημίου.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MBA International λαμβάνει Διεθνή Πιστοποίηση Ποιότητας από το AMBA (Association of MBAs).

2006: Ιδρύεται το Διατμηματικό ΠΜΣ στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Τηλεπικοινωνιακών Επιχειρήσεων και Οργανισμών για στελέχη επιχειρήσεων.

2007: Ανασχεδιάζεται ο τρόπος διανομής συγγραμμάτων και τα υποχρεωτικά βιβλία του φθινοπωρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκούς έτους 2007-2008 διανέμονται την πρώτη ημέρα έναρξης των μαθημάτων. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται και το εαρινό εξάμηνο. Ολοκληρώνεται το Δίκτυο Ασύρματης Επικοινωνίας στο Κεντρικό Κτήριο του Πανεπιστημίου. Το ερευνητικό Εργαστήριο Διοικητικής Επιστήμης - MSL αποκτά Πιστοποίηση Ποιότητας κατά ISO 9001 και το ΠΜΣ στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού λαμβάνει τη διάκριση "Committed to Excellence" από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ποιότητας EFQM. Αναβαθμίζεται πλήρως η ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου.

2008: Εγκρίνεται το Πρόγραμμα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας (ΠΕΒΕ), αναθεωρείται ο Κανονισμός Λειτουργίας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών και πραγματοποιείται για πρώτη φορά ηλεκτρονικά η δήλωση μαθημάτων και συγγραμμάτων των φοιτητών όλων των Τμημάτων. Υπογράφεται η συμφωνία στο Πεκίνο, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κάρολου Παπούλια και του Κινέζου Προέδρου, Hu Jintao, για την ίδρυση του Ινστιτούτου Κομφούκιος Αθηνών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εγκρίνεται νέο διεθνές ΠΜΣ στο Μάρκετινγκ. Καταγράφονται τα εργαστήρια του ΟΠΑ και εκδίδεται ο πρώτος Οδηγός Εργαστηρίων του Πανεπιστημίου. Λειτουργεί για πρώτη φορά δίκτυο VPN για τους προπτυχιακούς φοιτητές, ώστε να έχουν πρόσβαση στις πηγές της βιβλιοθήκης από χώρους εκτός του Πανεπιστημίου.

2009: Πραγματοποιείται για πρώτη φορά ηλεκτρονικά η εγγραφή όλων των πρωτοετών φοιτητών. Ξεκινά η λειτουργία του Ινστιτούτου Κομφούκιος Αθηνών (Business Confucius Institute in Athens) με επίσημη εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (8/10/2009). Εκδίδεται ο Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2009-2010, Ενημερωτικό Έντυπο για τους Πρωτοετείς, Ενημερωτικό Φυλλάδιο για τους Μαθητές Λυκείου, Έντυπο για τις Εκδόσεις ΟΠΑ. Αναθεωρείται ο Κανονισμός Εργαστηρίων και το Πρόγραμμα Ξένων Γλωσσών του Πανεπιστημίου. Επανεκδίδεται ο Οδηγός Εργαστηρίων στα Αγγλικά. Το ΟΠΑ αποκτά φοιτητική εστία με μίσθωση κτηρίου επί της οδού Δροσοπούλου. Εγκρίνεται από την ινδική κυβέρνηση και προκηρύσσεται έδρα διεθνούς επιχειρηματικότητας στο ΟΠΑ. Αρχίζει να λειτουργεί το νέο διεθνές ΠΜΣ στο Μάρκετινγκ. Εγκρίνεται νέο ΠΜΣ στη Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση, καθώς και νέο διεθνές ΠΜΣ στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική. Γίνεται ανασύσταση της Ένωσης Αποφοίτων του Πανεπιστημίου. Πιστοποιούνται οι διαδικασίες του ΕΛΚΕ κατά το ISO 2008. Εφαρμόζεται ολοκληρωμένο μηχανογραφικό σύστημα παρακολούθησης του ΕΛΚΕ. Στο πλαίσιο των δράσεων κοινωνικής υπευθυνότητας υλοποιούνται δωρεάν επιμορφωτικά σεμινάρια για στελέχη μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε συνεργασία με το ΕΒΕΑ και ανέργους πτυχιούχους σε συνεργασία με τη ΓΣΕΕ. Συνεχίζεται για 2η χρονιά το Πρόγραμμα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας (ΠΕΒΕ 2).

2010: Ολοκληρώνεται με επιτυχία η Διαδικασία Εσωτερικής Αξιολόγησης του Ιδρύματος. Τίθεται σε εφαρμογή η υπηρεσία e-Γραμματεία, η οποία φιλοξενείται στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου και παρέχει στους φοιτητές του Πανεπιστημίου τη δυνατότητα να ενημερωθούν για το πρόγραμμα σπουδών, διδασκαλίας, εξετάσεων, καθώς επίσης και να αποστείλουν αιτήσεις προς τη Γραμματεία του Τμήματός τους, και να δουν τη συνολική τους βαθμολογία. Για δεύτερη χρονιά πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά οι εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών, σημειώνοντας μεγάλη επιτυχία, και για πρώτη χρονιά οι δηλώσεις μαθημάτων μέσω της υπηρεσίας e-Γραμματεία. Οι δηλώσεις των συγγραμμάτων πραγματοποιούνται για πρώτη χρονιά μέσω της υπηρεσίας Εύδοξος. Ξεκινά τη λειτουργία της στο ΟΠΑ, σε συνεργασία με την Ινδική κυβέρνηση, η Ακαδημαϊκή Έδρα Διεθνούς Επιχειρηματικότητας, την οποία καταλαμβάνει ο Ινδός καθ. Κ. Kumar από το Indian Institute of Management Bangalore (IIM-B). Το ΠΜΣ στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική Πλήρους Φοίτησης προσφέρεται και στην αγγλική γλώσσα. Αρχίζει να λειτουργεί το νέο ΠΜΣ στη Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση ανεβάζοντας τον αριθμό των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών που προσφέρονται στο ΟΠΑ στα 28. Δημιουργείται η ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Κομφούκιος Αθηνών. Το Τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας ολοκληρώνει την εξωτερική του αξιολόγησή του από την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας των Πανεπιστημίων (ΑΔΙΠ). Υπογράφεται συμφωνία για δωρεά πλήρους εξοπλισμού videoconferencing στο ΟΠΑ και το Ινστιτούτο Κομφούκιος Αθηνών κατά τη διάρκεια της επίσημης επίσκεψης του Κινέζου Πρωθυπουργού στην Ελλάδα. Συνεχίζεται για 3η χρονιά το Πρόγραμμα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας (ΠΕΒΕ 3).

2013: Σύμφωνα με το Π.Δ. 78/2013 "Ίδρυση - Συγκρότηση Σχολών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών" (Α' 119) ιδρύονται οι παρακάτω Σχολές:

 1. Σχολή Οικονομικών Επιστημών (School of Economic Sciences) στην οποία εντάσσονται τα Τμήματα:
  1. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
  2. Οικονομικής Επιστήμης
 2. Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων (School of Business) στην οποία εντάσσονται τα Τμήματα:
  1. Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  2. Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
  3. Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  4. Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
 3. Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας (School of Information Sciences and Technology) στην οποία εντάσσονται τα Τμήματα:
  1. Πληροφορικής
  2. Στατιστικής

2014: Εγκρίνεται (ΦΕΚ 3430/22-12-2014) το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) διεθνούς προσανατολισμού με τίτλο “Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία” (MSc in Management Science and Technology) του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, πλήρους και μερικής φοίτησης.

Εγκρίνεται (ΦΕΚ 1949/18-07-2014) και λειτουργεί για πρώτη φορά το ΠΜΣ στην Επιχειρηματική Αναλυτική (MSc in Business Analytics) του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, πλήρους και μερικής φοίτησης.

2015: Εγκρίνεται (ΦΕΚ 814/07-05-2015) και λειτουργεί για πρώτη φορά το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο “Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα σε Διεθνή Ναυτιλία, Χρηματοοικονομική και Διοίκηση – MSc in International Shipping, Finance and Management” των Τμημάτων Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (επισπεύδον) και Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, και του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Σπουδών, πλήρους και μερικής φοίτησης.

Εγκρίνεται (ΦΕΚ 1624/03-08-2015) και λειτουργεί για πρώτη φορά το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην Επιστήμη Δεδομένων (Master of Science in Data Science) του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας, πλήρους και μερικής φοίτησης στην αγγλική γλώσσα με δυνατότητα προσφοράς τους και στην ελληνική.


Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών εξακολουθεί να είναι ένας ζωντανός οργανισμός που παρακολουθεί τις σύγχρονες εξελίξεις και προσαρμόζεται με επιτυχία στις εκάστοτε ανάγκες, δικαιώνοντας την μέχρι τώρα ιστορική πορεία του.