Το ΟΠΑ στον Κόσμο

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών συνεργάζεται με περισσότερα από 200 Πανεπιστήμια του εξωτερικού, τόσο μέσα από το πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+ για φοιτητές, διδακτικό και διοικητικό προσωπικό, όσο και μέσω ερευνητικών και άλλων ακαδημαϊκών προγραμμάτων. Οι φοιτητές είναι εξαιρετικά δραστήριοι σε πρωτοβουλίες σχετικές με επιχειρηματικότητα και καινοτομία, ενώ το διδακτικό προσωπικό λαμβάνει σημαντικές διακρίσεις και θέσεις σε οργανισμούς και επιστημονικές επιτροπές διεθνούς κύρους, γεγονός που μαρτυρά την υψηλή ποιότητά του στα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει.

Επίσης, στο ΟΠΑ λειτουργούν 10 Μεταπτυχιακά προγράμματα στα Αγγλικά: MBA International (full time & part time), MSc in Accounting and Finance (full time & part time), Marketing & Communication, Specialization in International Marketing (full time), MA in Heritage Management (full time), MSc in Business Analytics) (part time) και και MSc in Data Science (full time & part time), τα οποία δέχονται περίπου 500 φοιτητές ετησίως.

Διεθνείς Λίστες Κατάταξης

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών συμμετέχει στην κατάταξη Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης σε διεθνές επίπεδο, με σκοπό αφενός τη βελτίωσή του και αφετέρου τη διαφάνεια προς τους ενδιαφερόμενους φοιτητές είτε από την Ελλάδα ή το εξωτερικό, καθώς οι λίστες αυτές αποτελούν σημαντική πηγή πληροφόρησης.

ΛΙΣΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΕΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Σε επίπεδο Ιδρύματος 701+ Αξιολογήθηκαν 3.550 / κατατάχθηκαν 800
Πεδίο: Στατιστική & Επιχειρησιακή Έρευνα 151-200 στον κόσμο / 50η στην Ευρώπη
Πεδίο: Λογιστική & Χρηματοοικονομική 101-150 στον κόσμο / 35η στην Ευρώπη
Πεδίο: Οικονομική Επιστήμη & Οικονομετρία 151-200 στον κόσμο / 61η στην Ευρώπη
Πεδίο: Διοίκηση Επιχειρήσεων 151-200 στον κόσμο / 58η στην Ευρώπη
Πεδίο: Επιστήμες της Τεχνολογίας & της Πληροφορίας 301-350 στον κόσμο / 122η στην Ευρώπη
Κοινωνικές Επιστήμες 286η
QS Top MBA 51η

Η λίστα αυτή δεν κατατάσσει τα Πανεπιστήμια. Παρέχει συγκεντρωτικές πληροφορίες, ώστε ενδιαφερόμενοι φοιτητές να μπορούν να συγκρίνουν τα σημαντικά για εκείνους πεδία. Το ΟΠΑ συμμετέχει ως Ίδρυμα, αλλά και ειδικότερα με τη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων και το Τμήμα Πληροφορικής.

Webometrics
(Cybermetrics Lab (Spanish National Research Council, CSIC))

Σε επίπεδο Ιδρύματος 1.279η παγκοσμίως και

486η στην Ευρώπη
23.841 παγκοσμίως

6.163 στην Ευρώπη


SCIMAGO

Σε επίπεδο Ιδρύματος 1.962η παγκοσμίως 5.100+

Σε επίπεδο Ιδρύματος: 4 Palmes - Top Business School Μοναδικό στην Ελλάδα Top Business School 300 καλύτερα Business Πανεπιστήμια στον κόσμο
Σε επίπεδο Ιδρύματος: 4 Palmes - Top Business School 47η μεταξύ των 241 καλύτερων Business Schools στην Ευρώπη και 123η παγκοσμίως 1.000 καλύτερα Πανεπιστήμια στον κόσμο
ΠΜΣ Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 13η Top 200 στην Δυτική Ευρώπη
ΠΜΣ Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 30η Top 200 στην Δυτική Ευρώπη
ΠΜΣ Μάρκετινγκ & Επικοινωνίες 31η στο πεδίο Communications

30η στο πεδίο E-business

22η στο πεδίο Marketing
Top 200 στην Δυτική Ευρώπη

Top 100 στον κόσμο

Top 200 στην Δυτική Ευρώπη
ΠΜΣ Διαχείρισης Πολιτιστικής Κληρονομιάς 8η Top 50 στον κόσμο
MBA International 12η στο πεδίο International Management Top 200 στην Δυτική Ευρώπη
Executive MBA 33η Top 200 στην Δυτική Ευρώπη
ΠΜΣ Δημόσιας Πολιτικής 17η Top 200 στην Δυτική Ευρώπη
MBA 20η Top 200 στην Δυτική Ευρώπη
ΠΜΣ Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών 37η Top 200 στην Δυτική Ευρώπη
ΠΜΣ Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών με έμφαση στις Στρατηγικές Αποφάσεις 51η στο πεδίο Financial Markets Top 100 στον κόσμο
ΠΜΣ στη Διοίκηση Υπηρεσιών 15η στο πεδίο General Management Top 200 στην Δυτική Ευρώπη
ΠΜΣ στην Επιστήμη των Υπολογιστών 21η Top 200 στην Δυτική Ευρώπη


Σε επίπεδο Ιδρύματος 62η στην Ευρώπη 2.000

Σε επίπεδο Ιδρύματος • 27η θέση για τον συνολικό αριθμό ερευνητικών εργασιών του

• 45η θέση για την συνολική απήχηση τους

• 77η θέση, για τον συνολικό αριθμό ετεροαναφορών σε αυτές

Η κατάταξη αυτή περιλαμβάνει τα 1.000 καλύτερα Business Schools στον κόσμο - εκτός των ΗΠΑ - και αφορά σε ερευνητικές εργασίες που είναι δημοσίως διαθέσιμες.


Διεθνείς Πιστοποιήσεις

Ορισμένα από τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του ΟΠΑ κατέχουν πολύ σημαντικές πιστοποιήσεις, γεγονός που μαρτυρεί την υψηλή ποιότητα σπουδών, καθώς και τον διεθνή τους χαρακτήρα:

Πρόγραμμα Πιστοποίηση Περιγραφή
MBA International

Το ΑΜΒΑ είναι μια διεθνής ανεξάρτητη αρχή για τη μεταπτυχιακή εκπαίδευση στη διοίκηση των επιχειρήσεων. Ιδρύθηκε το 1967 και θέτει τα παγκόσμια standard για την πιστοποίηση προγραμμάτων ΜΒΑ, DBA και ΜΒΜ. Από τον οργανισμό έχουν ήδη πιστοποιηθεί περισσότερα από 700 προγράμματα σε 202 πανεπιστήμια σε 70 χώρες. Το Association of MBAs λειτουργεί ως σημείο σύνδεσης των πιστοποιημένων πανεπιστημίων, των φοιτητών και των αποφοίτων τους με την επιχειρηματική κοινότητα σε όλο τον κόσμο, αφού σε αυτό συμμετέχουν ως μέλη επιχειρήσεις από περισσότερες από 110 χώρες.

ΠΜΣ Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής


Association of Chartered Certified Accountants

Ο μεγαλύτερος διεθνής οργανισμός που αφορά σε εγκεκριμένους ελεγκτές-λογιστές με 147.000 μέλη παγκοσμίως και πάνω από 424.000 υποψηφίους σε 170 χώρες. Οι φοιτητές του ΠΜΣ λαμβάνουν απαλλαγή από ορισμένα modules και άρα μπορούν να ολοκληρώσουν την πιστοποίηση αξιοποιώντας τις σπουδές τους στο ΟΠΑ.


Recognition Program

Η πιστοποίηση αυτή δίνεται σε ΠΜΣ, των οποίων το Πρόγραμμα Σπουδών περιέχει τουλάχιστον 70% του CFA Program Candidate Body of Knowledge (CBOK), το οποίο παρέχει στους φοιτητές μία στέρεα βάση και τους εφοδιάζει επαρκώς για να συμμετάσχουν στις εξετάσεις CFA.


Διεθνείς Οργανισμοί και Δίκτυα

Όνομα Περιγραφή

Μέλος από: 2013

Τον Φεβρουάριο 2013, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών έλαβε την πιστοποίηση για το Principles for Responsible Management Education (PRME). Το PRME αφορά σε Σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων και Πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο που θέλουν να προσαρμόσουν σταδιακά τα προγράμματα σπουδών, την έρευνα, τις μεθοδολογίες διδασκαλίας και τις στρατηγικές τους, με βάση την εταιρική ευθύνη και βιωσιμότητα (CSR).

Μέλος από:

2006 - International MBA

2007 - ΔΕΤ

2013 - ΟΠΑ

Το "Οικουμενικό Σύμφωνο" δημιουργήθηκε τον Ιούλιο του 2000 και αποτελεί ένα πλαίσιο για τους οργανισμούς, σύμφωνα με το οποίο καλούνται να ευθυγραμμίζουν τις λειτουργίες και στρατηγικές τους με 10 παγκόσμια αποδεκτές αρχές στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των συνθηκών εργασίας, του περιβάλλοντος και της καταπολέμησης της διαφθοράς.

Μέλος από: 2010

Η AACSB International (Association to Advance Collegiate Schools of Business) είναι ένας παγκόσμιος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός που αποτελείται από εκπαιδευτικά ιδρύματα, επιχειρήσεις και άλλες ενώσεις με σκοπό τη βελτίωση της Εκπαίδευσης σε θέματα management. Ιδρύθηκε το 1916 και σήμερα παρέχει στα μέλη του ένα σύνολο προϊόντων και υπηρεσιών, βοηθώντας τους έτσι στη συνεχή βελτιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών τους.

Μέλος από: 1991

Η EUA είναι ο μεγαλύτερος και πιο αντιπροσωπευτικός οργανισμός Πανεπιστημίων στην Ευρώπη, στα οποία φοιτούν περίπου 17 εκατ. φοιτητές. Η EUA προωθεί σημαντικά θέματα που αφορούν στα Πανεπιστήμια και παρέχει τη δυνατότητα στα Ιδρύματα να μοιραστούν καλές πρακτικές, να αντιμετωπίσουν κοινές προκλήσεις και να θέσουν θέματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Κοινοβούλιο.

Από το 2014, ο Πρύτανης του ΟΠΑ Καθ. κ. Κ. Γάτσιος αποτελεί μέλος του Συμβουλίου της EUA.

Μέλος από: 1997

Σκοπός της ASECU (Association of Economic Universities of South and Eastern Europe and the Black Sea Region) είναι η προώθηση των συμφερόντων των οικονομικών Πανεπιστημίων στη νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μαύρη Θάλασσα, καθώς και η μεταξύ τους ανταλλαγή καλών πρακτικών και τεχνογνωσίας.

Μέλος από: 2011

Η HERMES (Higher Education and Research in Management of European universities) αποτελεί στρατηγική συνεργασία μεταξύ 20 Πανεπιστημίων σε 13 χώρες, με σκοπό τη δημιουργία κοινών προγραμμάτων σπουδών Διοίκησης σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο.


Άλλες Διεθνείς Διακρίσεις και Δραστηριότητα

 • Διάκριση για "Outstanding International Student Satisfaction" από την πλατφόρμα StudyPortals για το 2014. Το βραβείο βασίζεται σε χιλιάδες αξιολογήσεις των φοιτητών από Πανεπιστήμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης που σπουδάζουν σε Πανεπιστήμια διαφορετικά από τη χώρα προέλευσής τους.
 • Αναγνώριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σαν Πανεπιστήμιο πρότυπο στα θέματα προώθησης της επιχειρηματικότητας και της απασχολησιμότητας στην έκδοση “Modernization of Higher Education in Europe: Access, Retention and Employability 2014”.
 • Απονομή του Erasmus+ 2014-2020 charter, το οποίο μαρτυρά την επιτυχημένη διαδρομή μας στο Πρόγραμμα Έρασμος στο πλαίσιο της κινητικότητας φοιτητών, διδακτικού και διοικητικού προσωπικού.
 • Βραβεία EFQM Commitment to Excellence:
  • 2016: για το Ίδρυμα συνολικά
  • 2012: για το Ίδρυμα συνολικά
  • 2010: ΠΜΣ Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
  • 2008: ΠΜΣ στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
 • Εφαρμογή του συστήματος ECTS (European Credit Transfer System) σε όλα μας τα Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα.
 • Σε όλους τους φοιτητές παρέχεται το Diploma Supplement, δωρεάν, με την αποφοίτησή τους, στα Ελληνικά και στα Αγγλικά, γεγονός το οποίο υποστηρίζει την απασχόλησή τους και στο εξωτερικό.
 • Για τους εισερχόμενους φοιτητές προσφέρονται μαθήματα Ελληνικών, ενώ μέσω της Φοιτητικής Λέσχης και του Προγράμματος Σπουδών, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν μαθήματα Αγγλικών, Γαλλικών, Γερμανικών, Ισπανικών, Ιταλικών, Τούρκικων, Κινέζικων και Ρώσικων.
 • Απονομή του AMBA Innovation Award το 2013 από το AMBA.
 • Ανακήρυξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2013 ως εθνικός νικητής για τον ρόλο του ΟΠΑ στην ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας.
 • Στο ΟΠΑ εδρεύει το Business Confucius Institute, το οποίο αποτελεί το 3ο στην Ευρώπη, μαζί με εκείνα στο London School of Economics και στο Copenhagen Business School. Με το BCI κάθε χρόνο, διοργανώνεται το ετήσιο συνέδριο Ελληνοκινεζικής Επιχειρηματικής Συνεργασίας με μεγάλη επιτυχία.
 • Ανακήρυξη ως "The most Innovative Business School in Southern Europe", από τα διεθνή επιχειρηματικά βραβεία του οργανισμού European CEO, το 2010.
 • Στο ΟΠΑ λειτουργεί από το 2010 International Entrepreneurship Chair σε συνεργασία με το Indian Council for Cultural Relations.

Επιπλέον, οι φοιτητές του ΟΠΑ συμμετέχουν σε διεθνείς διαγωνισμούς, έχοντας έτσι την ευκαιρία να μάθουν και να συναγωνιστούν με συναδέλφους τους από Ιδρύματα του εξωτερικού. Μερικά παραδείγματα των διαγωνισμών αυτών είναι: το Global Management Challenge Business Game, το Brandstorm Business Game της L’ Oreal, το Global Algorithmic Trading Competition, από το University College London, το Data Mining Cup, καθώς και το International MBA Case Competition του Aspen Institute. Τέλος, τα παραρτήματα των διεθνών οργανισμών AIESEC, AEGEE και Erasmus Student Network που βρίσκονται στο ΟΠΑ προσδίδουν ακόμα περισσότερο διεθνή χαρακτήρα στην καθημερινή ζωή των φοιτητών.