Χαιρετισμός Πρύτανη

Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι,

Το Πανεπιστήμιό μας συμπληρώνει σε λίγα χρόνια τον πρώτο αιώνα ζωής του. Με τη διαχρονική προσπάθεια χιλιάδων μελών της κοινότητάς του κατόρθωσε να αναγνωρίζεται ως κέντρο παιδείας και επιστημονικής αριστείας, ως στήριγμα και πηγή πνευματικού πλούτου για τη χώρα μας.

Την επιστημονική του ταυτότητα προσδιορίζουν οι τρεις του Σχολές. Η Σχολή Οικονομικών Επιστημών, η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, η Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας. Σε αυτούς τους επιστημονικούς τομείς κατέχει ηγετική θέση και χαίρει διεθνούς αναγνώρισης.

Τα οκτώ του Τμήματα που καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις στις προτιμήσεις των υποψηφίων φοιτητών, τα δημοφιλή Μεταπτυχιακά του Προγράμματα Πλήρους και Μερικής Φοίτησης, καθώς και τα Διδακτορικά του Προγράμματα, συντελούν στο να κατατάσσεται μεταξύ των κορυφαίων Ιδρυμάτων διεθνώς.

Όλοι στο Πανεπιστήμιό μας, ο καθένας από τη θέση του και με την προσπάθειά του, επιδιώκουμε: οι απόφοιτοί μας να διακρίνονται για την υψηλή τους επιστημονική κατάρτιση και το ήθος τους, τα πτυχία μας να χαίρουν υψηλής αναγνώρισης στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας, το ακαδημαϊκό περιβάλλον να είναι υψηλής αισθητικής, με σεβασμό στην ελευθερία της σκέψης και του λόγου και να αποτελεί παράγοντα αριστείας, το Πανεπιστήμιό μας να συμβάλει, με τους δεσμούς συνεργασίας που αναπτύσσει, στην ανάπτυξη της οικονομίας και στην επίλυση προβλημάτων της κοινωνίας. Πιστεύουμε ότι, με την καλλιέργεια της επιστημονικής γνώσης και την υψηλή επιστημονική κατάρτιση των νέων μας, ανοίγουμε δρόμους για τη προκοπή της χώρα μας. Φιλοδοξούμε, η Ελληνική Κοινωνία να είναι υπερήφανη για το Πανεπιστήμιό μας.

Με αυτές τις σκέψεις, σας καλωσορίζω στον ιστότοπο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ελπίζω, η πλοήγησή σας στις σελίδες του να είναι χρήσιμη και απολαυστική. Να σας βοηθήσει να αποκομίσετε πολύτιμες πληροφορίες για την ενδιαφέρουσα ιστορία του, τα Τμήματα του, τις σπουδές που προσφέρει σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο, τις ακαδημαϊκές του δραστηριότητες και επιδόσεις, το ποιοτικό διδακτικό και διοικητικό του προσωπικό, τις παροχές του προς τους φοιτητές, τις πολιτιστικές, αθλητικές και άλλες δραστηριότητές του.

Σας εύχομαι καλή πλοήγηση!

Ο Πρύτανης
Εμμανουήλ Α. Γιακουμάκης
Καθηγητής