Εκδόσεις ΟΠΑ ΑΕ

Αναλογιστικά Μαθηματικά Ασφαλίσεων Ζωής

Ζυμπίδης, Αλέξανδρος Α.

ISBN: 978-960-98566-3-8
Τιμή: 40,00 €
Αριθμός Σελίδων: 302

Έτος έκδοσης 2009


Το παρόν σύγγραμμα ασχολείται με τις μαθηματικές (στατιστικές και πιθανο-θεωρητικές) μεθόδους προσέγγισης των προβλημάτων των ασφαλίσεων Ζωής και συντάχθηκε στο πλαίσιο των πανεπιστημιακών παραδόσεων του αντιστοίχου μαθήματος που διδάσκεται στο Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα ότι το συγκεκριμένο κείμενο αποτελεί μόνο μια στοιχειώδη εισαγωγή στο τεράστιο αντικείμενο που αφορά στις μαθηματικές μεθόδους για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των Ασφαλίσεων Ζωής.

Μετά το πρώτο εισαγωγικό κεφάλαιο, στο δεύτερο κεφάλαιο του βιβλίου γίνεται μια συνοπτική παρουσίαση των απαραίτητων γνώσεων από τη θεωρία ανατοκισμού. Στα επόμενα κεφάλαια μέχρι και το όγδοο παρουσιάζονται οι κλασικές μέθοδοι αντιμετώπισης των προβλημάτων των ασφαλίσεων Ζωής.

Στα τρία επόμενα κεφάλαια από το ένατο μέχρι και το ενδέκατο, παρουσιάζονται τα θέματα του σχεδιασμού των επενδυτικών στρατηγικών, της διαχείρισης των κινδύνων και του τεχνικού ελέγχου των ασφαλιστικών εταιρειών. Στο τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζονται κάποια ειδικά θέματα και ένα στοχαστικό μοντέλο βελτιστοποίησης.

(από τον πρόλογο του συγγραφέα)


Εκδότης: Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών "Εκδόσεις ΟΠΑ"
Διεύθυνση Επικοινωνίας: Πατησίων 80, ΑΘήνα 104-34,
Τηλ.: +30 210 8203726 & +30 210 8214903,
Fax:
+30 210 8214903
E-mail: ekdoseis@aueb.gr