Εκδόσεις ΟΠΑ ΑΕ

Αναλογιστική Στατιστική Κατασκευή Πινάκων Θνησιμότητας

Ζυμπίδης, Αλέξανδρος Α.

ISBN: 978-960-98566-2-1
Τιμή: 40,00 €
Αριθμός Σελίδων: 251

Έτος έκδοσης 2009


Το παρόν σύγγραμμα ασχολείται με τις στατιστικές μεθόδους περιγραφής, ανάλυσης και μέτρησης της ανθρώπινης θνησιμότητας και συντάχθηκε στο πλαίσιο των πανεπιστημιακών παραδόσεων του αντιστοίχου μαθήματος που διδάσκεται στο Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Πρέπει να τονιστεί ότι αυτό το κείμενο αποτελεί μια στοιχειώδη εισαγωγή, με στόχο να δοθεί ένας πρακτικός οδηγός για την κατασκευή ενός πίνακα θνησιμότητας, χρησιμοποιώντας συνήθη και διαθέσιμα εμπειρικά δεδομένα παρατήρησης.

Μετά το πρώτο εισαγωγικό κεφάλαιο, στο δεύτερο κεφάλαιο του βιβλίου γίνεται μια συνοπτική παρουσίαση των απαραίτητων εννοιών σχετικά με τις βασικές συναρτήσεις ενός πίνακα θνησιμότητας και στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μια μικρή εισαγωγή στο θέμα των πληθυσμιακών προτύπων.

Στο τέταρτο, πέμπτο και έκτο κεφάλαιο περιγράφονται τα τρία βασικά βήματα της πρακτικής διαδικασίας κατασκευής ενός πίνακα: α) υπολογισμός των παρατηρούμενων ποσοστών θνησιμότητας, β) έλεγχος προσαρμογής σε τυπικό πίνακα και γ) τεχνική εξομάλυνσης των εμπειρικών ποσοστών θνησιμότητας. Στο τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζονται κάποια ειδικά θέματα.

(από τον πρόλογο του συγγραφέα)


Εκδότης: Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών "Εκδόσεις ΟΠΑ"
Διεύθυνση Επικοινωνίας: Πατησίων 80, ΑΘήνα 104-34,
Τηλ.: +30 210 8203726 & +30 210 8214903,
Fax:
+30 210 8214903
E-mail: ekdoseis@aueb.gr