Εκδόσεις ΟΠΑ ΑΕ

Επενδύσεις, Ασκήσεις

Πετραλιάς, Αθανάσιος - Τζαβαλής, Ηλίας

ISBN: 978-960-98566-9-0
Τιμή: 18,00 €
Αριθμός Σελίδων: 120

Έτος έκδοσης 2009


Στο βιβλίο αυτό περιλαμβάνονται οι εκφωνήσεις και οι λύσεις των ασκήσεων του αντίστοιχου Βιβλίου Επενδύσεις των ιδίων συγγραφέων. Σκοπός του βιβλίου είναι να βοηθήσει τους σπουδαστές αφενός στον έλεγχο των σωστών απαντήσεών τους και αφετέρου στην ανάπτυξη υποδειγματικών τρόπων λύσης προβλημάτων της χρηματοοικονομικής. Το βιβλίο αυτό αποτελεί, επίσης, βοήθημα για την προετοιμασία υποψηφίων σε διαγωνισμούς λήψης πιστοποιητικών επαγγελματικής επάρκειας, όσον αφορά στη διαχείριση χαρτοφυλακίων πελατών.


Εκδότης: Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών "Εκδόσεις ΟΠΑ"
Διεύθυνση Επικοινωνίας: Πατησίων 80, ΑΘήνα 104-34,
Τηλ.: +30 210 8203726 & +30 210 8214903,
Fax:
+30 210 8214903
E-mail: ekdoseis@aueb.gr