Εκδόσεις ΟΠΑ ΑΕ

Χρηματοοικονομικά μαθηματικά

Ζυμπίδης, Αλέξανδρος Α.

ISBN: 978-960-9443-01-2
Τιμή: 40,00 €
Αριθμός σελίδων: 300

Έτος έκδοσης 2010


Το συγκεκριμένο σύγγραμμα αποτελεί μια στοιχειώδη εισαγωγή στον χώρο των χρηματοοικονομικών μαθηματικών. Το κείμενο απευθύνεται κυρίως σε προπτυχιακούς φοιτητές όπου έχουν τις βασικές γνώσεις ανάλυσης, γραμμικής άλγεβρας και πιθανοτήτων.

Το περιεχόμενο του βιβλίου θα μπορούσε να χωριστεί σε δύο μεγάλες ενότητες. Μετά το πρώτο εισαγωγικό κεφάλαιο ξεκινά η πρώτη ενότητα, που περιλαμβάνει τα κεφάλαια δύο, τρία και τέσσερα και αφορά στη ντετερμινιστική προσέγγιση των χρηματοοικονομικών μαθηματικών. Στη συνέχεια η δεύτερη ενότητα περιλαμβάνει τα κεφάλαια πέντε, έξι και επτά και αφορά στη στοχαστική προσέγγιση.

Στο δεύτερο κεφάλαιο του βιβλίου γίνεται μια συνοπτική παρουσίαση της βασικής θεωρίας ανατοκισμού, των επιτοκίων καθώς και των συναρτήσεων διαφόρων ράντων. Στο τρίτο κεφάλαιο εξετάζονται κάποια βασικά μοντέλα αποτίμησης για ομόλογα, μετοχές και δάνεια. Επίσης, διερευνάται το πρόβλημα της αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το θέμα της χρονικής διάρθρωσης των επιτοκίων (καμπύλες επιτοκίων).

Στο πέμπτο κεφάλαιο εξετάζεται η στοχαστική θεωρία των επιτοκίων και αναθεωρούνται με το στοχαστικό πρίσμα κάποια από τα ντετερμινιστικά μοντέλα τα οποία είχαν προαναφερθεί στα αρχικά κεφάλαια. Στο κεφάλαιο έξι παρουσιάζεται η θεωρία των παραγώγων και κάποια στοιχειώδη μοντέλα τιμολόγησης. Τέλος, το έβδομο κεφάλαιο αναφέρεται σε ένα ειδικό θέμα σχετικά με τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων ενός επενδυτή.

(από τον πρόλογο του βιβλίου)


Εκδότης: Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών "Εκδόσεις ΟΠΑ"
Διεύθυνση Επικοινωνίας: Πατησίων 80, ΑΘήνα 104-34,
Τηλ.: +30 210 8203726 & +30 210 8214903,
Fax:
+30 210 8214903
E-mail: ekdoseis@aueb.gr