Εκδόσεις ΟΠΑ ΑΕ

Μακροοικονομικά μεγέθη και ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας

Δημέλη, Σοφία

ISBN: 978-960-9443-04-3
Τιμή: 50,00 €
Αριθμός σελίδων: 414

Έτος έκδοσης 2010

 


Εκδότης: Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών "Εκδόσεις ΟΠΑ"
Διεύθυνση Επικοινωνίας: Πατησίων 80, ΑΘήνα 104-34,
Τηλ.: +30 210 8203726 & +30 210 8214903,
Fax:
+30 210 8214903
E-mail: ekdoseis@aueb.gr