Εκδόσεις ΟΠΑ ΑΕ

Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης II
Περί Ελευθεριών

Πλιάκος, Αστέρης Δ.

ISBN: 960-86157-7-1
Τιμή: 45.00 €
Αριθμός Σελίδων: 342
Έτος έκδοσης 2006

Το παρόν βιβλίο επιδιώκει να καλύψει την ύλη του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνήθως τιτλοφορείται ως "Κοινοτικό Ουσιαστικό Δίκαιο". Περιοριζόμενο για μεγάλο χρονικό διάστημα στις θεμελιώδεις οικονομικές ελευθερίες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και στο δίκαιο του ανταγωνισμού, το Κοινοτικό Ουσιαστικό Δίκαιο έχει προ πολλού προσλάβει μια νέα όσο και σημαντική διάσταση, εκείνη των "κοινών πολιτικών". Ως εκ τούτου, η συνολική κάλυψη της ύλης του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτεί και τη συγγραφή ενός τρίτου βιβλίου, περί πολιτικών.

Το "Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης II, Περί Ελευθεριών", αναλύει σε δύο μέρη τις πέντε κοινοτικές ελευθερίες, που καθοδήγησαν με θαυμαστό τρόπο την πετυχημένη πορεία οικονομικής ενοποίησης της Ευρώπης. Στην ελευθερία του ανταγωνισμού αφιερώθηκε ένα ολόκληρο μέρος, προκειμένου να αναδειχτεί σαφέστερα η υποκατάσταση του ρόλου των κρατών στη λειτουργία της οικονομίας από τον αυτόνομο ρόλο των αγορών. Με λιγότερο θεσμικούς όρους, άλλωστε, θα μπορούσε ο τίτλος του παρόντος να είναι περί αγορών και όχι περί ελευθεριών.

Ο τίτλος αυτός δεν αναιρείται από την αφιέρωση του τρίτου μέρους στην ενιαία τραπεζική αγορά, δεδομένης της τάσης των κοινοτικών ρυθμίσεων να προσλαμβάνουν ολοκληρωτική μορφή, καλύτερα, μορφή συστήματος, που βασίζεται και τροφοδοτείται από τη συστηματική αλληλεπίδραση του συνόλου των κοινοτικών ελευθεριών.


Εκδότης: Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών "Εκδόσεις ΟΠΑ"
Διεύθυνση Επικοινωνίας: Πατησίων 80, ΑΘήνα 104-34,
Τηλ.: +30 210 8203726 & +30 210 8214903,
Fax:
+30 210 8214903
E-mail: ekdoseis@aueb.gr