Εκδόσεις ΟΠΑ ΑΕ

Εφαρμοσμένη οικονομετρία

Τσιώνας, Ευθύμιος Γ.

ISBN 978-960-9443-02-9
Τιμή € 50,00
Αριθμός Σελίδων: 475

Έτος Έκδοσης 2010

Η Εφαρμοσμένη Οικονομετρία δεν είναι παρά μια υγιής σχέση ανάμεσα στην πραγματικότητα των οικονομικών δεδομένων και την κατασκευή κατάλληλων υποδειγμάτων που να μπορούν να περιγράψουν τα βασικά τους χαρακτηριστικά. Το χαρακτηριστικό του συγγράμματος αυτού είναι η έμφαση στη χρήση των υπολογιστών, την ελαχιστοποίηση των μαθηματικών, της στατιστικής και των αποδείξεων και η περαιτέρω έμφαση στη διαίσθηση και τη δημιουργική σκέψη με γνώμονα πραγματικά προβλήματα και πραγματικές εφαρμογές της Οικονομετρίας.

Είναι αναγκαίο στα πλαίσια της Εφαρμοσμένης Οικονομετρίας, να έχει κανείς τη δική του ουσιαστική συμμετοχή αντί να μένει παθητικός θεατής των αποδείξεων και των εννοιών της Θεωρητικής Οικονομετρίας. Για τον λόγο αυτό, έχω συμπεριλάβει προγράμματα του πακέτου EViews με αρκετές εφαρμογές και πραγματικά δεδομένα. Οι εφαρμογές διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην παρουσίαση και δεν είναι απλά συνοδευτικές στην όλη ανάλυση. [...]

Σκοπός αυτού του βιβλίου είναι να εισάγει τις έννοιες αυτές και να εξοικειώσει τον αναγνώστη με τον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται καλή εφαρμοσμένη έρευνα. Ο μεγάλος αριθμός παραδειγμάτων απ' την Ελληνική πραγματικότητα, αλλά και η απλή διαπραγμάτευση των εννοιών της Θεωρητικής Οικονομετρίας στα πρώτα κεφάλαια, όπως επίσης και η υπολογιστική τους διαπραγμάτευση στο τελευταίο κεφάλαιο, θεωρείται ότι μπορούν να συμβάλλουν αποτελεσματικά σε μια τέτοια κατεύθυνση. Το Παράρτημα Ι περιέχει μια έκθεση των βασικών εννοιών της Στατιστικής όπως χρησιμοποιούνται στην Εφαρμοσμένη Οικονομετρία. Θα ήταν σκόπιμο το Παράρτημα Ι να μελετηθεί στην αρχή ώστε να γίνει πιο κατανοητή και πληρέστερη η παρουσίαση των εννοιών της Εφαρμοσμένης Οικονομετρίας στα κυρίως κεφάλαια του βιβλίου. Στο Παράρτημα II αναλύονται ορισμένες βασικές έννοιες που μπορούν να μελετηθούν μετά την ανάγνωση των αντίστοιχων κεφαλαίων. Τέλος, στο Παράρτημα III αναφέρονται ενδεικτικά ερωτήματα και ασκήσεις που μπορούν να βοηθήσουν στην εμβάθυνση και πληρέστερη κατανόηση της Εφαρμοσμένης Οικονομετρίας όπως εκτίθεται εδώ.

(από τον πρόλογο του συγγραφέα)


Εκδότης: Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών "Εκδόσεις ΟΠΑ"
Διεύθυνση Επικοινωνίας: Πατησίων 80, ΑΘήνα 104-34,
Τηλ.: +30 210 8203726 & +30 210 8214903,
Fax:
+30 210 8214903
E-mail: ekdoseis@aueb.gr