Εκδόσεις ΟΠΑ ΑΕ

Διοικητική Λογιστική
Κοστολόγηση και λογιστική κόστους για τη λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων: Ειδικότερα θέματα και σύστημα ασκήσεων

Φίλιος, Βασίλειος Φ.

ISBN 978-960-9443-08-1
Τιμή: € 40,00
Αριθμός Σελίδων: 368
Έτος έκδοσης 2012


Το βιβλίο αυτό συνιστά συμπλήρωμα της προ δεκαετίας εκδοθείσας Διοικητικής Λογιστικής.

Στο δεύτερο έργο μου επί της Διοικητικής Λογιστικής αποφάσισα να ακολουθήσω διαφορετική προσέγγιση στην ανάπτυξη των θεμάτων.

Όποιος γνωρίζει τα συγγράμματα του σοφού Καθηγητή Ιωάννη Τρ. Χρυσοκέρη θα αντιληφθεί τις επιδράσεις εξ αυτών στο ανά χείρας βιβλίο. (Áλλωστε, ουκ ολίγες είναι οι άμεσες αναφορές σε γραφόμενά του στο σύγγραμμα μου αυτό).

Ο πρώτος στην Ελλάδα, απ' ότι γνωρίζω, που επιχείρησε να βασίσει τη διδασκαλία της λογιστικής, κατά κύριο λόγο, σε βιβλίο με ασκήσεις συστηματικής διάταξης ήταν ο Καθηγητής Ιωάννης Τρ. Χρυσοκέρης. θυμάμαι την ακαδημαϊκή χρονιά 1972-1973 έκαναν το μάθημα "Βιομηχανικός Λογισμός" από ετήσιας διάρκειας που ήταν μέχρι τότε σε εξαμηνιαίο. (Ήταν η πρώτη χρονιά που εφαρμόσθηκε ο θεσμός των εξαμήνων με αντίστοιχη κατάτμηση των μαθημάτων σε εξαμηνιαία). Τότε, ο Καθ. Χρυσοκέρης, προκειμένου να καλύψει την ύλη όλη δίδαξε το μάθημα βασιζόμενος καθ' ολοκληρίαν στο αντίστοιχο εγχειρίδιο ασκήσεων που πριν από λίγο καιρό είχε εκδώσει.

Οι λύσεις των ασκήσεων Διοικητικής Λογιστικής συνοδεύονται πολλές φορές από παραστατικά σχήματα και επεξηγηματικές υποσημειώσεις, ούτως ώστε η κριτική επεξεργασία και ανάλυσή τους να βοηθάει τον σπουδαστή στην αφομοίωση και εμπέδωση των σχετικών γνώσεών του. Το έργο μου αυτό συνιστά ένα μέσο αυτοδιδασκαλίας και αυτοελέγχου της προόδου του φοιτητή όσον αφορά στην κατανόηση και εκμάθηση της Διοικητικής Λογιστικής. Η εργασία μου λοιπόν αυτή αποτελεί αναγκαίο συμπλήρωμα του συγγράμματός μου "Διοικητική Λογιστική", Τόμος Ι, μπορεί όμως να αξιοποιηθεί και ανεξάρτητα. [...]

(από τον πρόλογο του συγγραφέα)


Εκδότης: Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών "Εκδόσεις ΟΠΑ"
Διεύθυνση Επικοινωνίας: Πατησίων 80, ΑΘήνα 104-34,
Τηλ.: +30 210 8203726 & +30 210 8214903,
Fax:
+30 210 8214903
E-mail: ekdoseis@aueb.gr