Εκδόσεις ΟΠΑ ΑΕ

Σύγχρονες Μέθοδοι Ανάλυσης Χρονολογικών Σειρών

Δημέλη Σοφία

ISBN: 978-960-9443-17-3
Tιμή: 55,00 €
Αριθμός Σελίδων: 552

Έτος έκδοσης 2013


Το σύγγραμμα παρουσιάζει τις σύγχρονες μεθόδους ανάλυσης των χρονολογικών σειρών. Απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, καθώς και σε όσους ασχολούνται με την εμπειρική ανάλυση δεδομένων χρονολογικών σειρών.

Παρέχει τις βασικές γνώσεις σε μια αρκετά μεγάλη έκταση των παλαιότερων και πρόσφατων θεμάτων των χρονολογικών σειρών. Η διάρθρωση της ύλης αποτελεί συνδυασμό θεωρίας και εμπειρικών εφαρμογών, με στοιχεία της ελληνικής οικονομίας. Τα δεδομένα είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο, http://www.cs.aueb.gr/~dimelis.

Πρόκειται για ένα καλό συμπλήρωμα σε όσους ασχολούνται με οικονομετρικές αναλύσεις και μπορεί να χρησιμεύσει ως εφαλτήριο, για όσους επιθυμούν να εμβαθύνουν σε πιο προχωρημένα θέματα.

Η νέα έκδοση αποσκοπεί να εφοδιάσει τον αναγνώστη με περισσότερη και πιο σύγχρονη επιστημονική γνώση και να τον διευκολύνει να κατανοήσει τις δυσκολίες της ανάλυσης των χρονολογικών σειρών που συγκεντρώνουν όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον στα θεωρητικά και εφαρμοσμένα οικονομικά, τη μηχανική και άλλα επιστημονικά πεδία. Σύγχρονες Μέθοδοι Ανάλυσης Χρονολογικών Σειρών


Εκδότης: Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών "Εκδόσεις ΟΠΑ"
Διεύθυνση Επικοινωνίας: Πατησίων 80, ΑΘήνα 104-34,
Τηλ.: +30 210 8203726 & +30 210 8214903,
Fax:
+30 210 8214903
E-mail: ekdoseis@aueb.gr