Εκδόσεις ΟΠΑ ΑΕ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Βενιέρης Γιώργος
Κοέν Σάνδρα
Βλησμάς Ορέστης

ISBN 978-618-81499-2-2
Τιμή: 50 €
Αριθμός Σελίδων: 438
Έτος έκδοσης 2015

Οι σημερινοί λογιστές πρέπει να έχουν πλήρη και βαθειά γνώση των λογιστικών πληροφοριακών υποδομών που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης επιχειρηματικής πραγματικότητας. Το παρόν σύγγραμμα φιλοδοξεί να ανταποκριθεί στις διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις για πληρέστερη εκπαίδευση των φοιτητών στο γνωστικό πεδίο των Λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων. Ταυτόχρονα παρέχει χρήσιμες γνώσεις για επαγγελματίες λογιστές που θέλουν να κατανοήσουν τον τρόπο παρακολούθησης της λογιστικής μέσω της πληροφορικής.

Στο παρόν βιβλίο καλύπτονται θέματα όπως:

  • Η συστημική θεωρία και οι βασικές αρχές στις οποίες βασίζεται ένα Λογιστικό Πληροφοριακό Σύστημα.
  • Οι μέθοδοι τεκμηρίωσης ως μεθοδολογικά εργαλεία μελέτης και ανάλυσης των επιχειρηματικών διαδικασιών.
  • Η μεθοδολογική ανάλυση των επιχειρηματικών οργανισμών στα επιμέρους υποσυστήματα και τις σχετιζόμενες με αυτά διαδικασίες.
  • Οι βασικές αρχές των Σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων.
  • Το μοντέλο R.E.A (Resource – Event – Agent) και οι προεκτάσεις του.
  • Τα συστήματα E.R.P. (Enterprise Resource Planning).
  • Τα συστήματα Ηλεκτρονικού Εμπορίου.
  • Η διοίκηση του κύκλου ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων.
  • Ο εσωτερικός έλεγχος και οι απάτες στο πλαίσιο των πληροφοριακών συστημάτων
  • Ο έλεγχος αξιοπιστίας των πληροφοριακών συστημάτων.

Το βιβλίο είναι γραμμένο με ένα σύγχρονο και πολύ φιλικό τρόπο για τον αναγνώστη. Χρησιμοποιούνται πολλές εικόνες και σχήματα που βοηθούν στην κατανόηση των εννοιών και υπάρχουν αρκετά παραρτήματα στα οποία αναπτύσσονται θέματα απαραίτητα για την κατανόηση των Λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων. Τέλος, παρέχεται πλούσιο υλικό αυτοαξιολόγησης με τη μορφή ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής με το οποίο ο ίδιος ο φοιτητής μπορεί να ελέγξει τις γνώσεις του. Στο βιβλίο περιλαμβάνονται και αρκετές μελέτες περίπτωσης.


Εκδότης: Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών "Εκδόσεις ΟΠΑ"
Διεύθυνση Επικοινωνίας: Πατησίων 80, ΑΘήνα 104-34,
Τηλ.: +30 210 8203726 & +30 210 8214903,
Fax:
+30 210 8214903
E-mail: ekdoseis@aueb.gr