Εκδόσεις ΟΠΑ ΑΕ

Κοστολόγηση, Βιομηχανικός Λογισμός και Διαχειριστική (-Διοικητική) Λογιστικού Κόστους

Φίλιος, Βασίλειος Φ.

ISBN: 978-618-81499-6-0
Τιμή Λιανικής: € 45,00
Αριθμός Σελίδων: 610
Έτος έκδοσης: 2016

Η πραγματεία αυτή αποτελεί μία σχετικά συνοπτική (αλλά σίγουρα περιεκτική) παρουσίαση αφενός μεν της θεωρίας του κόστους και των τεχνικών της κοστολόγησης, αφετέρου δε της βιομηχανικής λογιστικής. Δοθέντος ότι το κόστος και τα ζητήματα της κοστολόγησης αποτελούν κεντρικό θέμα οποιασδήποτε οικονομικής δράσης, χρειάζεται να δίδεται η δέουσα προσοχή σε αυτά και στην ελληνική ιδιωτικοοικο-νομολογιστική φιλολογία.

Η παρούσα εργασία σκοπό έχει να παρουσιάσει κατά τρόπο απλό και εύληπτο τις σπουδαιότερες πλευρές της Θεωρίας του Κόστους, του Βιομηχανικού Λογισμού και της Λογιστικής του Κόστους. Προσπάθεια γίνεται να ερευνηθούν τα ζητήματα που ανακύπτουν επί Βιομηχανικής δράσεως κατά τρόπο ο οποίος οδηγεί σε πρακτικές λύσεις.

Το σύγγραμμά μου αυτό έρχεται να επανεξετάσει όψεις της Λογιστικής Κόστους, ένα ανεξάντλητο πεδίο της όλης Λογιστικής, τις οποίες έκρινα αξιοσημείωτες για περαιτέρω διερεύνηση και εκ νέου παρουσίαση.


Εκδότης: Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών "Εκδόσεις ΟΠΑ"
Διεύθυνση Επικοινωνίας: Πατησίων 80, ΑΘήνα 104-34,
Τηλ.: +30 210 8203726 & +30 210 8214903,
Fax:
+30 210 8214903
E-mail: ekdoseis@aueb.gr