Εκδόσεις ΟΠΑ ΑΕ

Σύγχρονη Οικονομετρία - Ανάλυση και Εφαρμογές

Βάμβουκας, Γεώργιος Α.

ISBN: 978-960-86157-9-3
Τιμή: 70,00 €
Αριθμός Σελίδων: 861
Έτος έκδοσης 2007


Το παρόν βιβλίο, λόγω της πολύπλευρης θεματολογίας του και της μεθοδολογικής του σύνθεσης, είναι χρήσιμο τόσο για προπτυχιακούς όσο και για μεταπτυχιακούς φοιτητές. Στα δεκαεπτά Κεφάλαια του βιβλίου αναλύονται σημαντικά θέματα της σύγχρονης οικονομετρίας, όπως είναι οι διαγνωστικοί έλεγχοι, οι έλεγχοι εξειδίκευσης και σταθερότητας, υποδείγματα Probit, Logit και Tobit, το φαινόμενο της πλασματικής παλινδρόμησης, οι έλεγχοι μοναδιαίας ρίζας, οι τεχνικές συνολοκλήρωσης, τα υποδείγματα ΕCΜ, τα συστήματα VΑR, οι έλεγχοι αιτιότητας Granger, το πρόβλημα της εξωγένειας, τα υποδείγματα ΑRCH, ARCH-M και GARCH, τα υποδείγματα με δεδομένα πάνελ κ.λπ. Πολλές εκ των σύγχρονων οικονομετρικών τεχνικών που σχολιάζονται στα διάφορα τμήματα του βιβλίου, υιοθετούνται στο πλαίσιο διαφόρων οικονομετρικών προγραμμάτων, όπως EViews, Gauss, Rats, Microfit, SAS, PcGive, Shazam, κ.ά.

Συνεπώς, το περιεχόμενο του παρόντος βιβλίου παρέχει τη δυνατότητα τόσο στους προπτυχιακούς όσο και στους μεταπτυχιακούς φοιτητές να κατανοήσουν καλύτερα τις σύγχρονες τεχνικές που χρησιμοποιούνται από τα διάφορα διεθνή οικονομετρικά προγράμματα.


Εκδότης: Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών "Εκδόσεις ΟΠΑ"
Διεύθυνση Επικοινωνίας: Πατησίων 80, ΑΘήνα 104-34,
Τηλ.: +30 210 8203726 & +30 210 8214903,
Fax:
+30 210 8214903
E-mail: ekdoseis@aueb.gr