Εκδόσεις ΟΠΑ ΑΕ

Συνταξιοδοτικά Ταμεία και Αναλογιστικές Μελέτες

Ζυμπίδης, Αλέξανδρος Α.

ISBN: 978-960-89899-6-2
Τιμή: 40,00 €
Αριθμός Σελίδων: 330

Έτος έκδοσης 2008

Η θεωρία των Συνταξιοδοτικών Ταμείων αποτελεί μια τεράστια περιοχή επιστημονικής έρευνας και μελέτης με σημαντικότατες πρακτικές εφαρμογές. Το συγκεκριμένο βιβλίο ασχολείται κυρίως με τις αναλογιστικές - ποσοτικές μεθόδους προσέγγισης του συγκεκριμένου θέματος καλύπτοντας όλο το φάσμα των λειτουργιών και δραστηριοτήτων ενός συνταξιοδοτικού ταμείου.

Στα πρώτα κεφάλαια ασχολείται με τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό του προγράμματος παροχών-εισφορών, τον τρόπο καθορισμού της τεχνικής βάσης των υπολογισμών και τις βασικές αναλογιστικές μεθόδους χρηματοδότησης αφιερώνοντας ένα ειδικό κεφάλαιο στην αναδιανεμητική μέθοδο και το θέμα της κοινωνικής ασφάλισης. Στη συνέχεια, πραγματεύεται κάποια πιο εξειδικευμένα θέματα όπως, διαδικασία εκπόνησης αναλογιστικών μελετών, σχεδιασμός και ανάλυση Επαγγελματικών Ταμείων, ερμηνεία του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου (αριθμός 19) και την συμμετρική διαχείριση περιουσίας και υποχρεώσεων (Asset - Liability Management) ενός συνταξιοδοτικού ταμείου.

Το τελικό κείμενο του βιβλίου έχει σχεδόν απόλυτη αυτονομία. Καταβλήθηκε προσπάθεια να καταγραφούν με συνοπτικό και κατανοητό τρόπο οι βασικές γνώσεις των οικονομικών μαθηματικών αλλά και των ασφαλιστικών μαθηματικών που αφορούν στις ασφαλίσεις ζωής.

Το αναγνωστικό κοινό στο οποίο απευθύνεται το βιβλίο είναι σίγουρα οι φοιτητές που ασχολούνται αποκλειστικά με την αναλογιστική - ασφαλιστική επιστήμη, αλλά και φοιτητές άλλων τμημάτων : οικονομικών, χρηματο-οικονομικών, λογιστικής, διοίκησης και πληροφορικής που στοχεύουν να σταδιοδρομήσουν στο χώρο των ταμείων κοινωνικής ασφάλισης, επαγγελματικών ταμείων ή άλλων ιδιωτικών συνταξιοδοτικών ταμείων. Επίσης, το βιβλίο μπορεί να φανεί ιδιαίτερα χρήσιμο σε στελέχη ασφαλιστικών επιχειρήσεων, συνταξιοδοτικών ταμείων ή άλλων οργανισμών (Τράπεζες, Χρηματιστηριακές, ΑΕΔΑΚ κτλ) που ασχολούνται με παρεμφερή θέματα.


Εκδότης: Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών "Εκδόσεις ΟΠΑ"
Διεύθυνση Επικοινωνίας: Πατησίων 80, ΑΘήνα 104-34,
Τηλ.: +30 210 8203726 & +30 210 8214903,
Fax:
+30 210 8214903
E-mail: ekdoseis@aueb.gr