Εκδόσεις ΟΠΑ ΑΕ

Αναλογιστικά Mαθηματικά Γενικών Ασφαλίσεων

Ζυμπίδης, Αλέξανδρος Α.

ISBN: 978-960-89899-8-6
Τιμή: 40,00 €
Αριθμός Σελίδων: 317

Έτος έκδοσης 2008

Στη διάρκεια των τελευταίων μερικών δεκαετιών, η Αναλογιστική Επιστήμη έχει επιδείξει σημαντικές προόδους στη συστηματική ανάλυση και μελέτη των ασφαλιστικών προβλημάτων που συνδέονται με τους κλάδους των "Γενικών Ασφαλίσεων". Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το πλήθος των προτύπων (μαθηματικών μοντέλων) που έχουν αναπτυχθεί για τον κλάδο ασφάλισης των αυτοκινήτων.

Το παρόν σύγγραμμα ασχολείται κυρίως με τις μαθηματικές (στατιστικές και πιθανο-θεωρητικές) μεθόδους προσέγγισης των προβλημάτων των Γενικών Ασφαλίσεων (ή Ασφαλίσεων Ατυχημάτων) και συντάχθηκε στο πλαίσιο των πανεπιστημιακών παραδόσεων του αντιστοίχου μαθήματος που διδάσκεται στο Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

(από τον πρόλογο του βιβλίου)


Εκδότης: Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών "Εκδόσεις ΟΠΑ"
Διεύθυνση Επικοινωνίας: Πατησίων 80, ΑΘήνα 104-34,
Τηλ.: +30 210 8203726 & +30 210 8214903,
Fax:
+30 210 8214903
E-mail: ekdoseis@aueb.gr