Σύντομο Βιογραφικό

Κανδεράκη Έλενα

CVphotoΔιοικητικό Προσωπικό
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
210-8203 270
elka@aueb.gr

Πλήρες Βιογραφικό


Εκτύπωση Σελίδας