Σύντομο Βιογραφικό

Καρτέρη Βιβή

CVphotoΔιοικητικό Προσωπικό
Γραμματεία Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
210-8203 194
vivian@aueb.gr

Πλήρες Βιογραφικό


Εκτύπωση Σελίδας