Σύντομο Βιογραφικό

Χατζοπούλου Σοφία

CVphotoΔιοικητικό Προσωπικό
Γραμματεία Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
210-8203 108
sofi@aueb.gr

Πλήρες Βιογραφικό


Εκτύπωση Σελίδας