Σύντομο Βιογραφικό

Κούρτη Μαρία

CVphotoΔιοικητικό Προσωπικό
Διευθύντρια Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών
210-8203 227 | fax: 210-8203 222
mkourti@aueb.gr

Πλήρες Βιογραφικό


Εκτύπωση Σελίδας