Σύντομο Βιογραφικό

Ανδρούτσου Αικατερίνη

CVphotoΔιοικητικό Προσωπικό
Διεύθυνση Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΛΚΕ/ΟΠΑ
210-8203 701
keti@rc.aueb.gr

Πλήρες Βιογραφικό


Εκτύπωση Σελίδας