Σύντομο Βιογραφικό

Πέτσα Παναγιώτα

CVphotoΔιοικητικό Προσωπικό
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΕΛΚΕ/ΟΠΑ
210-8203 846
giota@rc.aueb.gr

Πλήρες Βιογραφικό


Εκτύπωση Σελίδας