Σύντομο Βιογραφικό

Παπαζαχαρία Ελένη

CVphotoΔιοικητικό Προσωπικό
Διεύθυνση Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΛΚΕ/ΟΠΑ
210-8203 994
epapa@rc.aueb.gr

Πλήρες Βιογραφικό


Εκτύπωση Σελίδας