Σύντομο Βιογραφικό

Μαρόγιαννη Μαίρη

CVphotoΔιοικητικό Προσωπικό
Αν. Προϊσταμένη Γραμματεία Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών Σχολής Οικονομικών Επιστημών
ΠΜΣ Οικονομικής Επιστήμης
210-8203 644 | fax: 210-8203 689
mmarog@aueb.gr

Πλήρες Βιογραφικό


Εκτύπωση Σελίδας