Σύντομο Βιογραφικό

Μακέδος Κώστας

CVphotoΔιοικητικό Προσωπικό
Εργαστήρια ΠΜΣ Επιστήμης των Η/Υ
210-8203 859
kmakedos@aueb.gr

Πλήρες Βιογραφικό


Εκτύπωση Σελίδας