Σύντομο Βιογραφικό

Μασούρα Ελένη

CVphotoΔιοικητικό Προσωπικό
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΕΛΚΕ/ΟΠΑ
210-8203 835
helen@rc.aueb.gr

Πλήρες Βιογραφικό


Εκτύπωση Σελίδας