Σύντομο Βιογραφικό

Παπάζογλου Άννα

CVphotoΔιοικητικό Προσωπικό
Αν. Προϊσταμένη Γραμματεία Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας
ΠΜΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
210-8203 643
postgrad@aueb.gr

Πλήρες Βιογραφικό


Εκτύπωση Σελίδας