Σύντομο Βιογραφικό

Τσιγκριστάρη Σοφία

CVphotoΔιοικητικό Προσωπικό
ΠΜΣ Κλασσικά
210-8203 618
tsigristari@aueb.gr

Πλήρες Βιογραφικό


Εκτύπωση Σελίδας