Σύντομο Βιογραφικό

Τρανού Ιωάννα

CVphotoΔιοικητικό Προσωπικό
ΠΜΣ στη Διοικητική των Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό
210-8203 669
itranou@aueb.gr

Πλήρες Βιογραφικό


Εκτύπωση Σελίδας