Σύντομο Βιογραφικό

Παπακωνσταντίνου Χαραλαμπία

CVphotoΔιοικητικό Προσωπικό
ΠΜΣ στο Μάρκετινγκ & την Επικοινωνία με νέες Τεχνολογίες για Στελέχη (part-time)
210-8203 631
cpapakons@aueb.gr

Πλήρες Βιογραφικό


Εκτύπωση Σελίδας