Σύντομο Βιογραφικό

Ραφαηλίδου Μυροφόρα

CVphotoΔιοικητικό Προσωπικό
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων - Όμιλος ΟΠΑ Πρακτικής Άσκησης Erasmus+
210-8203 216
mrafailidou@aueb.gr

Πλήρες Βιογραφικό


Εκτύπωση Σελίδας