Σύντομο Βιογραφικό

Χειλά Μαρία

CVphotoΔιοικητικό Προσωπικό
Διεύθυνση Οικονομικού, Τμήμα Επιμελητείας
210-8203 264
heila@aueb.gr

Πλήρες Βιογραφικό


Εκτύπωση Σελίδας