Σύντομο Βιογραφικό

Τσολάκου Εύα

CVphotoΔιοικητικό Προσωπικό
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικού Προσωπικού, Διεύθυνση Διοικητικού
210-8203 280 | fax: 210-8239 622
tsolakou@aueb.gr

Πλήρες Βιογραφικό


Εκτύπωση Σελίδας