Σύντομο Βιογραφικό

Κιντής Γιώργος

CVphotoΔιοικητικό Προσωπικό
Ομάδα Μέριμνας και Συντήρησης των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου
Ηλεκτρολόγος-Συντηρητής
210-8203 209
giorgos@aueb.gr

Πλήρες Βιογραφικό


Εκτύπωση Σελίδας