Σύντομο Βιογραφικό

Μούκα Ευφροσύνη

CVphotoΔιοικητικό Προσωπικό
Διεύθυνση Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΛΚΕ/ΟΠΑ
210-8203 993
mouka@rc.aueb.gr

Πλήρες Βιογραφικό


Εκτύπωση Σελίδας