Σύντομο Βιογραφικό

Ρούσσος Αντώνιος

CVphotoΔιοικητικό Προσωπικό
Εργαστήριο Παρακολούθησης και Ανάλυσης Ευρωπαϊκών Υποθέσεων - EUROLAB
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης - Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών & Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
210-8203 825 | 210 8203 125
roussos@aueb.gr

Πλήρες Βιογραφικό


Εκτύπωση Σελίδας