Σύντομο Βιογραφικό

Παναγιωτίδου Αγγελική

CVphotoΔιοικητικό Προσωπικό
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης - Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης & Τμήμα Στατιστικής
Γραφείο Διασύνδεσης
210-8203 825 | fax: 210-8230 828
apan@aueb.gr

Πλήρες Βιογραφικό

Η κυρία Αγγελική Θ. Παναγιωτίδου είναι Σύμβουλος Σταδιοδρομίας στο Γραφείο Διασύνδεσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Αποφοίτησε από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (ΕΚΠΑ) και είναι κάτοχος των μεταπτυχιακών διπλωμάτων «Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού» (ΟΠΑ) και «Κράτος & Δημόσια Πολιτική» (ΕΚΠΑ), με κατεύθυνση Διοικητικής Επιστήμης και ειδίκευση στα μοντέλα διοίκησης πανεπιστημίων. Έχει μακρόχρονη εργασιακή εμπειρία σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ενώ από το 2011 εργάζεται και στο Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι υπεύθυνη για τον συντονισμό, τοποθέτηση και διεκπεραίωση της πρακτικής άσκησης των φοιτητών σε φορείς απασχόλησης. Από τον Φεβρουάριο του 2016 ανέλαβε και τα καθήκοντα της Συμβούλου Σταδιοδρομίας στο Γραφείο Διασύνδεσης ΟΠΑ όπου, μεταξύ άλλων, είναι υπεύθυνη για τη διοργάνωση εκδηλώσεων και ημερίδων, όπως οι Ημέρες Επαγγελματικού Προσανατολισμού, αλλά και για την υπηρεσία διαχείρισης αγγελιών εργασίας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και επικοινωνίας του Γραφείου.


Εκτύπωση Σελίδας