Σύντομο Βιογραφικό

Γούμενου Ευαγγελία

CVphotoΔιοικητικό Προσωπικό
Διεύθυνση Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΛΚΕ/ΟΠΑ
210-8203 998
egoumenou@rc.aueb.gr

Πλήρες Βιογραφικό


Εκτύπωση Σελίδας