Σύντομο Βιογραφικό

Παρασκευά Ρουμπίνη

CVphotoΔιοικητικό Προσωπικό
Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
210-8203 290
roubini@aueb.gr

Πλήρες Βιογραφικό


Εκτύπωση Σελίδας