Σύντομο Βιογραφικό

Αθανασοπούλου Ευρυδίκη

CVphotoΔιοικητικό Προσωπικό
Διεύθυνση Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΛΚΕ/ΟΠΑ
210-8203 704
athanev@rc.aueb.gr

Πλήρες Βιογραφικό


Εκτύπωση Σελίδας