Σύντομο Βιογραφικό

Γαλανού Νικολέττα

CVphotoΔιοικητικό Προσωπικό
Διεύθυνση Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΛΚΕ/ΟΠΑ
210-8203 317
galanou@rc.aueb.gr

Πλήρες Βιογραφικό


Εκτύπωση Σελίδας