Σύντομο Βιογραφικό

Κούκης Βίκτωρ

CVphotoΔιοικητικό Προσωπικό
Γραφείο Διασύνδεσης
210-8203 819
vkoukis@aueb.gr

Πλήρες Βιογραφικό


Εκτύπωση Σελίδας