Σύντομο Βιογραφικό

Λαϊνά Κατερίνα

CVphotoΔιοικητικό Προσωπικό
Νομική Υπηρεσία ΕΛΚΕ/ΟΠΑ
210-8203 842
klaina@rc.aueb.gr

Πλήρες Βιογραφικό


Εκτύπωση Σελίδας