Σύντομο Βιογραφικό

Χιονά Ελπίδα

CVphotoΔιοικητικό Προσωπικό
Γραμματεία Διοίκησης ΕΛΚΕ/ΟΠΑ
210-8203 844
echiona@rc.aueb.gr

Πλήρες Βιογραφικό


Εκτύπωση Σελίδας