Επικοινωνία

Εύρεση στοιχείων μέλους του προσωπικού του ΟΠΑ


Παρακαλούμε πληκτρολογείστε το αρχικό μέρος του ονόματος του μέλους που αναζητείτε.

Επώνυμο :

Εύρεση στοιχείων στη Διεύθυνση, Διοικητική Υπηρεσία - Τμήμα

Εύρεση στοιχείων στο Ακαδημαϊκό Τμήμα
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ


Αλφαβητικά στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
A- Β- Γ- Δ- Ε- Ζ- Η- Θ- Ι- Κ- Λ- Μ- Ν- Ξ- Ο- Π- Ρ- Σ- Τ- Υ- Φ- Χ- Ψ- Ω

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ

Σχολή Τηλέφωνο Fax E-mail
Οικονομικών Επιστημών
Γραμματέας Σχολής 2108203 3032108238 249 secr_soe@aueb.gr
Γραμματεία Κοσμήτορα 2108203 1062108214 122 secr_soe@aueb.gr
Διοίκησης Επιχειρήσεων
Γραμματέας Σχολής 2108203 308210 8230 966 sde@aueb.gr
Γραμματεία Κοσμήτορα 2108203 1472108230 966 sde@aueb.gr
secretariat.sde@aueb.gr
Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας
Γραμματέας Σχολής 210 8203 314210 8226 105 sist@aueb.gr
Γραμματεία Κοσμήτορα 210 8203 393210 8226 105 sist@aueb.gr

Eπικοινωνία με Γραμματεία Τμήματος

Τμήμα Τηλέφωνο Fax e-mail
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών2108203 106
2108203 107
2108214 122 deossecr@aueb.gr
Οικονομικής Επιστήμης2108203 305
2108203 304
2108203 303
2108238 249 econ@aueb.gr
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας2108203 129
2108203 139
2108203 110
2108203 127 dmst@aueb.gr
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων2108203 308
2108203 309
2108203 310
2108230 966 ode@aueb.gr
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής2108203 300
210820 3302
2108203 322
2108203 194
2108228 816 accfin@aueb.gr
Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας2108203 101
2108203 102
2108203 103
2108225 677 secretary.marketing@aueb.gr
Πληροφορικής2108203 315
2108203 316
2108203 314
2108226 105 infotech@aueb.gr
Στατιστικής2108203 112
2108203 113
2108203 111
2108230 488 stat@aueb.gr

Eπικοινωνία με Γραμματεία Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών
Σπουδών
Τηλέφωνο Fax e-mail
Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών2108203 6422108203622 post.deos@aueb.gr
Οικονομικής Επιστήμης2108203 644
2108203 617
post.econ@aueb.gr
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (MSc in Management Science and Technology) 210 8203 685 ms-mst@aueb.gr
Επιχειρηματικής Αναλυτικής (MSc in Business Analytics)2108203 676 ms-ba@aueb.gr
Διοίκησης Υπηρεσιών: MSc (Master of Science in Services Management)2108203 8742108203 875 msmfull@aueb.gr
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής2108203 6332108203 634 master.accfin@aueb.gr
Διεθνούς Ναυτιλίας, Χρηματοοικονομικής και Διοίκησης (MSc in International Shipping, Finance and Management)210 8203 696
210 8203 633
210 8203 634 msc.isfm@aueb.gr
Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας2108203 631
2108203 665
2108223 607 mscftme@aueb.gr
Marketing & Communication, Specialization in International Marketing 2108203 631
2108203 665
2108203607 prima@aueb.gr
Πληροφοριακών Συστημάτων2108203 643
2108203 645
2108203 622 post.infotech.is@aueb.gr
Επιστήμης των Υπολογιστών2108203 646
2108203 860
post.infotech.cs@aueb.gr
Επιστήμης Δεδομένων210 8203 645210 8203 622 datascience@aueb.gr
Στατιστικής2108203 6812108203 692 post.stat@aueb.gr
Ευρωπαϊκών Σπουδών για Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών (PartTime)2108203 864 msc-eu@aueb.gr
Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών με έμφαση στις Στρατηγικές Αποφάσεις (PartTime)2108203 6492108828 992 post.econ.st@aueb.gr
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (MSc in Management Science and Technology) (PartTime)210 8203 685 ms-mst@aueb.gr
Διοίκησης Υπηρεσιών: MSc (Master of Science in Services Management) (PartTime)2108203 872 msmpart@aueb.gr
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (PartTime)2108203 6332108203 634 master.accfin@aueb.gr
Διεθνούς Ναυτιλίας, Χρηματοοικονομικής και Διοίκησης (MSc in International Shipping, Finance and Management) (PartTime)210 8203 696
210 8203 633
210 8203 634 msc.isfm@aueb.gr
Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (PartTime)2108203 631
2108203 665
2108203 607 mscptme@aueb.gr
Πληροφοριακών Συστημάτων (PartTime)2108203 643
2108203 645
2108203 622 post.infotech.is@aueb.gr
Επιστήμης Δεδομένων (PartTime)210 8203 645210 8203 622 datascience@aueb.gr
Στατιστικής (PartTime)2108203 6812108203 692 masterst@aueb.gr
Διοικητικής των Επιχειρήσεων με διεθνή προσανατολισμό (Master in Business Administration International - MBA International)2108203 6612108828 078 imba@aueb.gr
Διοίκησης Επιχειρήσεων: MBA (Master in Business Administration)2108203 615
2108203 616
2108828 655 mbafull@aueb.gr
Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού2108203 8782108203 877 hrmsc_secr@aueb.gr
Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής για Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών (PartTime)2108203 689
2108828 992
post.banking@aueb.gr
Δημόσιας Πολιτικής και Διοίκησης (PartTime)2108203 8612108203 628 ppm@aueb.gr
Διοίκησης Επιχειρήσεων MBA: (Master in Business Administration) (PartTime)2108203 615
2108203 616
mbapart@aueb.gr
Διοίκησης Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive MBA) (PartTime)2108203 638
2108828 474
2108828 474 MBAExecutive@aueb.gr
Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (PartTime)2108203 8762108203 877 hrmsc_secr@aueb.gr
Επιχειρηματικής Αναλυτικής (MSc in Business Analytics)2108203 676 ms-ba@aueb.gr
Διοικητικής των Επιχειρήσεων με διεθνή προσανατολισμό (Master in Business Administration International - MBA International)2108203 6612108828 078 imba@aueb.gr
MA in Heritage Management (with the University of Kent, UK)2105565 605 heritage@aueb.gr
Διοίκησης Επιχειρήσεων (Athens MBA), σε συνεργασία με ΕΜΠ2108203 6902108203 634 athensMBA@aueb.gr
Μαθηματικών της Αγοράς και Παραγωγής, σε συνεργασία με ΕΚΠΑ2108203 643 postgrad@aueb.gr

Eπικοινωνία με Γραμματεία Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών Σχολών