Σύντομο Βιογραφικό

ΝΤΕΜΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

CVphotoΚαθηγητής

210-8203 451
demos@aueb.gr
http://www.aueb.gr/users/demos/
Πλήρες Βιογραφικό [pdf]

Ο Ντέμος Αντώνιος είναι Καθηγητής στη Διεθνή Χρηματοδοτική και Τραπεζική στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Μαθηματικών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κατέχει Μάστερ στην Οικονομετρία και Μαθηματικά Οικονομικά του London School of Economics, και Διδακτορικό Δίπλωμα στην Οικονομετρία και Χρηματοοικονομική του Birkbeck College, Πανεπιστήμιου του Λονδίνου.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι σχετίζονται με την Εκτίμηση και Ιδιότητες των μη-γραμμικών Μοντέλων και η Εφαρμογή τους στα Χρηματοοικονομικά, την Αποτελεσματικότητα των Χρηματοοικονομικών Αγορών και την Αποτίμηση Χρεογράφων.


Εκτύπωση Σελίδας