Σύντομο Βιογραφικό

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

CVphotoΚαθηγητής
Σε άδεια άνευ αποδοχών
210-8203 279
pfd@aueb.gr

Πλήρες Βιογραφικό [pdf]

Ο Παναγιώτης Φ. Διαμάντης είναι Καθηγητής Χρηματοδοτικής Διοίκησης στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Νοέμβριος 2007-σήμερα). Έχει πτυχίο στα Οικονομικά από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1986), πτυχίο Master Οικονομικών από το University of Birmingham (1987) και διδακτορικό στα Οικονομικά από το University of Birmingham (1990).

Έχει, επίσης, διδάξει ως διδάσκων με το Π.Δ. 407/80 στη βαθμίδα του Λέκτορα και του Επίκουρου Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (1992-2005) και στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (1994-1996). Έχει περισσότερες από 25 δημοσιεύσεις σε αναγνωρισμένα διεθνή επιστημονικά περιοδικά, καθώς και σε συλλογικούς τόμους με κριτές, μεγάλο αριθμό συμμετοχών σε διεθνή επιστημονικά Συνέδρια και έχει διατελέσει κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά των Οικονομικών και της Χρηματοδοτικής Διοίκησης. Είναι Πρόεδρος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (2004-σήμερα). Επίσης, συμμετέχει σε ένα μεγάλο αριθμό Ευρωπαϊκών και Ελληνικών ερευνητικών Προγραμμάτων.

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του επικεντρώνονται σε θέματα: Χρηματοδοτικής Διοίκησης, Διεθνούς Χρηματοδότησης, Διεθνών Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου, Ανάλυση Χαρτοφυλακίου, Ανάλυση Επενδύσεων και Εφαρμοσμένης Οικονομετρίας.


Εκτύπωση Σελίδας