Σύντομο Βιογραφικό

ΜΙΑΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

CVphotoΑναπληρώτρια Καθηγήτρια

210-8203 447
miaouli@aueb.gr
http://www.econ.aueb.gr/faculty/miaouli.html
Πλήρες Βιογραφικό [pdf]

Η Αναστασία Μιαούλη είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σπούδασε στην ΑΣΟΕΕ (πτυχίο και M.Sc. in Economics από το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης,) και διδακτορικό από το University of London, Birkbeck College (Phd in Economics, 1990).

Η ερευνητική της δραστηριότητα εστιάζεται σε θέματα ανεργίας, διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, θεσμών και ακαμψιών στις αγορές εργασίας, διαμόρφωσης μισθών και απασχόλησης στα πλαίσια μακροοικονομικών υποδειγμάτων γενικής ισορροπίας και τελευταία σε θέματα διοίκησης ανθρωπίνων πόρων όπως θεωρίες ηγεσίας και διαχείρισης συγκρούσεων.

Έχει παρουσιάσει πολλές εργασίες σε διεθνή συνέδρια. Έχει επισκεφτεί και διδάξει σαν Επισκέπτρια Καθηγήτρια, μεταξύ άλλων, στο University of Bern, Queen Mary College University of London, University of Cyprus, University of Essex. Έχει εργασθεί σαν ειδικός αξιολογητής για Ευρωπαϊκά προγράμματα Ερευνας FP6, FP7 και H2020 καθώς και στον "Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης" (Organization for Vocational Education and Training).

Έχει δημοσιεύσει σε έγκριτα διεθνή ακαδημαϊκά περιοδικά και έχει υπηρετήσει ως κριτής σε πολλά από αυτά (Journal of Economic Studies, International Review of Applied Economics, Journal of Macroeconomics, Economic Modeling). Είναι μέλος/εταίρος επαγγελματικών-ακαδημαϊκών οργανώσεων, όπως European Association of Labour Economists, European Economic Association, International Atlantic Economic Society κ.ά.


Εκτύπωση Σελίδας